Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./146

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр. (1931
Лист Андр. Марковича Мойсію Худолію на с Шкурати з тим, щоб він допомагав з того села до смерті Григ. Додоці осавулі лубенському; 1722. 12. VII. (Андрій Маркович)
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
[260 — Додоки].
74.

Его імператоръского пресвѣтлого величества войска Запорожского полъковныкъ лубенъский Анъдрей Марковычъ.

Вамъ войтовѣ села Шкуратовъ сотнѣ Пѣратынъской съ посполытыми та мошнымы людьми нехай будеть вѣдомо, іхъ панъ Григорий Додока, бывший асаулъ полковий лубенъский, непоединокротъне прошълыхъ лѣтъ прекладалъ намъ жалостне, что вы пры старосты лѣтъ его не отдавалісте ему обиклого Подданического послушенства, а под образомъ его деръжавы от всякых по вынностей свободными зоставаючи и просылъ насъ, иаъ бы яко не мѣеть тамъ жадныхъ заводовъ былѣ от державы того села уволненъ, чого рады любо Оное на время да дворца нашего Короварвского былы опредѣлыли, однакъ вѣдаючы волю покойнаго ясневелможного его милосты пана гетьмана на томъ состоявшуюся, же бы пану Мойсѣевѣ Худолѣю, знатному товаришевѣ войсковому, такое селце было въ полку нашомъ опредѣленно, того рады те пер село вапе Шкураты надаемъ ему пану Худолѣеви во владѣніе, которому абысте такъ войтъ того села, яко и Посполитіе люде належитое отдавалы послушенъство; а онъ панъ Худолѣй помянутому пану Додоцѣ, яко престарѣлому, а въ войску заслужoному человѣковѣ, въ нуждѣ его домашъной дол женъ зъ того жъ села въcпoмoжeнъніе свѣдчити и въ пріязны своей его со держаты, что абы до далшой войсковой ласкы непремѣнно было, приказуемъ.

Данъ въ Ромнѣ року 1722,иіюля 12 дня.

Bь подленномъ подпісано: Звышменованния полковныкъ.

К сей копий товаришъ войсковый Моисѣй Худолѣй руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.