Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./17

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
37.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя его царского священ-нѣйшого величества войскъ Запорожских обойх сторонъ Днепра гетманъ Іоаннъ Скоропадский.

Оэнаймуемъ сим нашим унѣверсаломъ всей обще старшинѣ и чернѣ полку Дубенского, а особливе урядовимъ чорнускимъ и кому колвекъ о томъ вѣдати належало, ижъ презентовалъ намъ панъ Андрей Петровский [716] асаулъ полковый лубенский унѣверсалъ пана полковника своего лубенского на селце Бѣлоусовку въ сотнѣ Чорнуской найдуючееея и просилъ на оное нашего потвержденія. Мы теди гетманъ принявши тое пана асаулы прошеніе за слушност, а респектуючи на его войсковые услугы охочого отправуючіеея, велѣлисмо видати с канцелярій войсковой сей нашъ унѣверсалъ, которымъ яко ствержаем ему помянутое село Бѣлоусовку в зуполное владѣніе и позволяемъ от людей тамошних тяглихъ (гопроч Козаковъ якіе ненарушно при своихъ водностехъ захованны быти мают:) належніе отбѣрати повинности и послушенства. Такъ абы в томъ ему пану асаулови полковому лувенскому жадной перешкоды и перепоны нѣхто из старины и чернѣ войсковихъ и посполитихъ людей чинити не важился, мѣти хоіемъ и рёйментарско прикаэуемъ. Данъ в Глуховѣ августа 29, 1712 року.

Въ подлинномъ написано: Звышменованный гетманъ рукою власною.

К симъ копѣямъ вмѣсто товариша бунчукового Анд рѣя Петровского синъ его Филипъ Петровский руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.