Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./33

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[88б| Унѣверсалъ гетмана Павла Тетери на к грунта монастиря Мгарекого, оборонный (9).

Павелъ Тетера, гетманъ зъ войском его кор. мил. Запорожским.

Всему старшому и меншому войска его кор. мил. Запорожскаго товариству, и всѣмъ въобецъ кому бы о томъ вѣдати належало, ознаймую, ижъ яко анте-цессорове мои і иншіе люде побожніе, помножаючи хвалу божію и обытель святого монастиря Мгарекого розтираючи, роэніе кгрунта, якото млини, стави, поля, сѣножати, на виживленъе братій надали и универсалами, и розними писмами зъ свѣдоцтвомъ и обовязками варовали, абы до того надання нихто не інтерееовалъея и не важилъся отдаляти, такъ и я той обытели святой наданнях якихъ же колвекъ кгрунтовъ не отдаляю, овшемъ стосуючися до побожного дѣла антецессоровъ мойхъ, тіе всѣ наданъя якъся в себѣ мают ствержаючи, варую симъ моймъ виразнимъ универсаломъ, абы зъ старшини и черни войска его кор. мил. Запорожского жаденъ от монастиря Мгар-ского наданнях грунтов не одлучалъ въ отбиранию зъ тихъ же добръ проходячихъ пожитковъ не был перешкодою и не втручалъся. Вѣдаючи то заневне, же кривди церкви божой безъ карання зъ повинности нашое христіянской подлегаючимъ праву войска его кор. милости Запор, не опустимъ, овшемъ кождого такого бы и старшого безъ респекту ведлугъ виступку ка-рати будемъ, если бы которий мѣлъ легце волю войсковую и виразний сей мой универсалъ поважати, а велебнимъ отцомъ монастира Мгарекого важилъся въ наданю пренагабанъе и кривду чинити, чого самъ панъ полковникъ лубенский, албо од него наказний пилно постерегати маетъ, з меншихъ чиняти справедливость, а старшихъ под енералний судей войсковихъ поддаючи декретъ. Писанъ въ таборе под Прилукою, дня 21 декабря, року 1662.

В подлинномъ подписъ таковъ: Павелъ Тетера, рука власна.

Мѣсто печаты гетманской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.