Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./55

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копіа.

[116] 31.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшого великого государя его царского священнѣйшого величества войскъ Запорожских обоихъ сторонъ. Іоаннъ Скоропадскій.

Всѣмъ кому бы колвекъ о томъ вѣдати надлежало, особливе пану полков инковѣ лубенскому зъ старшиною полковою пану сотниковѣ Лохвицкоку, зъ урядомъ симъ нашимъ універсалнимъ ознаймуемъ писаніемъ, ижъ, респектуючи мы гетманъ на заслуги и прислуги въ войску его царского величества За порожскомъ роненніе и ронячіеся пана Андрея Марковича сотника глуховского, надаемо ему владѣти село прозиваемое Токарѣ въ сотнѣ Лохвицкой будучое эъ всѣми до одного приналежащими кгрунтами и угодіамы, позволяючи от тамошних посполитих людей всякіе повинности и послушенство отбѣрати. Зачимъ абы панъ полковникъ лубенсків зъ старшиною полковою п. сотникъ Лохвицкій эъ урядомъ ему пану сотниковѣ глуховскому во владѣній помяну того села Токаровъ и въ отбѣранъю от тамошних посполитих людей повин ности и послушенства найменшой не важилис чинити шкоди, перешкоды и трудности варуемъ. Войтъ зась токаровскій эъ посполитими людми долженъ пану сотниковѣ глуховскому, яко своему державци, всякое отдавати послу шенство, пилно приказуемъ. Данъ въ Кіевѣ, iюня 22 дня, року 1713.

Въ подлинномъ подписано: Зъвишъмeннoвaнній гетманъ рукою власною.

К сей копѣи въ увѣрение лутшее руку приложивъ Андрей Марковичъ, генералния подскарбий малоросийский. Въ Глуховѣ 1731 году, генвара 8 д.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.