Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./58

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія.

[124] 43.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского полковникъ лубенскій Василій Савичъ.

Вамъ пану сотникови чорнускому, атаману городовому зо всѣмъ старшимъ и меншимъ товариствомъ, войту зъ Посполитими а особливе атаману села Мо киевки и войту тамошнему з людми Посполитими, въ томъ селѣ обрѣтаючимис, и кому қолвекъ отомъ вѣдати належит, симъ нашимъ листомъ ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы на давніе признатніе войсковые заслуги пана Леонтія Кичкаровского, знатного товариша войскового, въ тыхъ военныхъ случаяхъ не менше працѣ ронившого, яко и тепер на той же службѣ монаршой ростаю чого възглядомъ оныхъ прислугъ, за вѣдомомъ и позволеніемъ ясневелможного добродѣя его милости пана гетмана на вспартіе и потребуючих щоколвекъ до его двору прислушалих роботиэнъ и посилъковъ, усмотрѣвши село Мокіевку, надаемо посполитихъ людей под послушаніе выжейречоном у пану Леонтію Кичкаровскому, зачимъ варуемъ, абы од старшины чорнуcкoй въ томъ его держанъю не чинилас жадная найменшая перешкода, такъ и од атамана мо кіевского. А тот войт моқіевский зо всѣми тяглими людми по замислахъ его пана Кичкаровского вшелякое от себе послушенство въ домовихъ потребахъ отдавали конечне и во всемъ ему были были поволними, мѣти того хочемъ и пилно приказуемъ, а непослушнихъ карати позволяемъ. Зъ табору от Ба гачки, јюня 7, 1709 року.

Въ подлинномъ подписано: Звишменованный полковникъ лубенский.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.