Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./65

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія.

[130] 41.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского гетманъ lоанъ Скоропадскій.

Вамъ п. сотниковы чорнускому, атаманови городовому, войтови 30 всѣмъ урядомъ тамошнимъ ознаймуем, доносилъ намъ панъ Михайло Гамалѣя, асаулъ Войсковой енералный, же в село его Позняки посилаючи вмост своих послан цовъ допускаете въ ономъ мешкаючимъ людемъ чинити здирства вимаганнемъ подвод и датковъ грошовихъ до міста Чорнухъ, в чомъ просили нашое гетманское обороны. Зачинъ мы гетманъ слушному его пана Михайла Гамалѣй прошенію не отмовивши, любо он при сторонѣ неприятелской шведской чрезъ прошлое время власне неволничимъ способомъ найдовался, однакъ кгди тща телно постарался от тоей неприятелской сторони отторгнутися и до нас при бити, взялисми под особливую нашу протекцію и оборону маeтнocт его про зиваемую Позняки, мѣти хочемъ и рейментарско сымъ нашимъ варуючи унѣ версаломъ, абисте вмост вперед тамошнимъ жителехъ позняковскихъ не ва Килися чинити здирствъ и жадное, вимаганнемъ датковъ и вистатченнемъ подвод, прикърости. Лечъ они позняковскіе обиватели мѣютъ мененному пану Гамалѣй, асаулови войсковому енералному отдавати належитое послушенство и повинность, а до города Чорнухъ жадного не мѣютъ оддавати послушенства декуляруемъ. Данъ в Лукомлю, марта 22, 1709 року.

В подлиномъ подписано тако: Зъвышьменованный гетманъ рукою власною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.