Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./66

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія.

[1306] 41.

Великого государя его царского пресвѣтлого величества войскъ Запорожскихъ гетманъ Іоаннъ Скоропадскый.

Ознаймуемъ симъ унѣверсаломъ нашимъ кождому кому колвекъ о томъ вѣдати надлежит, ижъ панъ Михайло Милорадовичъ, полковникъ гадяцкій обявилъ намъ что он за сина своего пана Стефана Милорадовича заручилъ въ доживотное малжeнcкoй приязны сожитіе дочеръ въ пана Михайла Гама лѣй и при томъ презентовалъ карту од его пана Гамалѣй на уступленіе ему найменованному зятеви своему въ посагъ за дочерю села съвоего ж заслужо ного Позняковъ въ полку Лубенскомъ въ сотнѣ Чорнуcкoй будучого, на ко торое и нашого рейментарского просилъ потверженя. А так мы гетманъ про шеніе помянутого пана полковника Гадяцкого принявши выдаем сей нашъ унѣ версалъ, и когда тіе зговоренные дѣти совершенно до мaлженского браку вступятъ, мѣти хоченъ абы войтъ позницкій з посполитими людми обыкное подданическое ему пану Стефану Милорадовичу отдавал послушенство и по Винност, опрочъ козаковъ, якие при съвоих волЪностяхъ ненарушно мѣютъ быти захованы. Зачимъ абы панъ полковник лубенскій зъ старшиною инѣ хто инъшій з полчан тамошънихъ во владѣнію предречоңого села Позниковъ и въ отбыранню от людей посполитихъ тамъ мешъкаючихъ послушенства и повинности не чинили перешкоди рейментарско приказуемъ. Данъ въ Глу ховѣ, генваря 21, pоку 1718.

В подлинном подписано так: Зъвышменованный гетман рукою власною. [127-1306] Къ симъ копіямъ бунчуковий товаришъ Стефанъ Милорадовичъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.