Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./80

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[155] ЛУБЕНСКОГО ПОЛКУ.
СОТНѢ РОМЕНСКОЙ.
[Чуйкевича].
2.

Копія унѣверсалу рейментарского на маетность Бѣло водъ и Попувъку.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского гетманъ lоанъ Скоропадский.

Пану полковниковѣ лубенскому зъ старшиною полковою, а особливе сот никовѣ роменскому и кому колвекъ о томъ вѣдати належить огънаймуемъ, иж профилъ нас гетмана панъ Семенъ Чуйкевичъ, знатний товаришъ войско вий онаданъе себѣ якового селця ку въспартю разоренного своего мешъ канъня. Мы прето гетманъ респектуючи, что онъ панъ Чуйкевичъ прошлими часи за вѣрность свою ку его царскому пресвѣтлому величеству неволю и страданіе от изъминника Мазепи терпѣлъ, а и впред вѣрне такожде пре свѣтлѣйшому монарсѣ и намъ рейментаровѣ съ войскомъ имѣеть служити, яко соизволилисмо даби панъ полковникъ лубенъский опредѣлилъ ему во своемъ полку таковую частность такъ тепер уже чрезъ того же пана полков ника опредѣленое ему село въ сотнѣ Роменьской обрѣтаючOеся именно Бѣ ловодъ эъ Поповъкою (снащо и унѣверсал его ж пана полковника лубенъского виданий презентовалъ намъ:), симъ нашимъ въ завиванъе надаемъ и ствер жаемъ унѣверсаломъ, въ якомъ помянутого села Бѣловода зъ Поповкою вла дѣній и въ отбираню от посполитих тамошних людей належитого послушен ства, абы ему пану Чуйкевичу нѣхто, а особливе сотникъ роменский и стар шина городовая найменшой не важилис чинити перепони и трудности. Тутже докладаемъ особно, абыс дозорца напъ млиновъ, въ полку [1556) Лубенскомъ обрѣтающихся, не важился подданих его пана Ҷуйкевича до тяглости громадской способних привлащати на греблю Бѣловодскую въ мѣрній, пилно имѣти хочемъ и рейментарско приказуем. Дан в Глуховѣ мая 25, року 1713-го.

Мѣсто рейментарской печати.

Звишъменований гетманъ рукою власною.

Къ сей копій судя полковий нѣжинский Семен Чуйкевич руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.