Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./82

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[157 — Остапова].
11.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского свя щеннѣйшого величества войскъ Запорожских обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Іоанъ Скоропадский.

Пану полковникови лубенскому зъ старшиною полковою, а особливе пану сотникови роменскому з тамошнимъ урядомъ, и кождому кому колвекъ о томъ вѣдати надлежить симъ унѣверсалнимъ писанъемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ показовалъ намъ панъ Семенъ Евстафіевичъ, товаришъ сот нѣ Роменской унѣверсалъ антецессора нашего бывшого гетмана, данный ему на село Басовку въ сотнѣ Роменской лежачое и на част войсковую в млинѣ его ж власномъ в селѣ Миколаевцѣ на рецѣ Ромнѣ стоячого, и про силы на тое нашего потвержателного унѣверсалу. Мы прето гетманъ, тое его прошеніе за слушност принявши, росказалисмо з канцеллярій войсковой сей нашъ видати унѣверсалъ, которимъ яко тое село Басовку в спокойное Владѣніе ствержаемъ, такъ и част войсковую в помянутомъ его млинѣ, на рецѣ Ромнѣ стоячомъ, одбырати позволяемъ. Зачимъ абы панъ полковникъ лубенский зъ старшиною полковою, и панъ сотникъ роменский з урядомъ, а особливе дозорца млиновъ наших лубенскихъ не смѣли и не важилися ему пану Семену Евстафіевичу в владѣню вишпомянутого села Басовки и в отбиранъю от посполитих тамошних людей повинности и послушенство, также и в заживаню з млина своего части войсковой найменшой не важилис чи нити трудности пилно приказуемъ, Данъ в Глуховѣ, августа 31 д., року 109.

В подлинномъ подписано: Зви:рменованный гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской.

Кѣ сему унѣверсалу деръжавъця деревънѣ Басувки сотникъ Роменский Семенъ Остаповъ руку приложил.

Сподлинним сводилъ полковый писар Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.