Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./91

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[171] Его царского пресвѣтлаго величества войска Запорожского полков никъ лубенскій Андрей Марковичъ.

Пану сотниковѣ роменскому з старшиною городовою тамошнею и кому колвек о томъ вѣдати надлежыт ознаймуемъ, ихъ презентовалъ намъ панъ Петро Зарудний, знатній товарышъ войсковій, откритій лист антецессора нашего на село Москалювку ему ж пану Петру выданній, на которой поневаж просилъ нашего потверженъня, такъ мы взираючи на его услуги чрез қилко лѣтное время въ потребах войсковых ронячіеся, а и впредъ до тихъ хе заохочаючи, предпомянутій листъ симъ своимъ поновляемъ писаніемъ, такъ реченъного села Москалювки посполитими людми до ласки рейментарской и войсковой, яко державцѣ владѣти позволяемъ, в чомъ жебы зъ старшины и чернѣ жадной нѣхто перепони чинити не важилъся; жадаючи особливе вой товѣ зо всѣмъ москалювскимъ посполствомъ, жебы во всемъ повинъное пану Зарудному отдавали послушенство, пилно приказуемъ. Данъ в Лохвицѣ, іюля 16, 1711 року.

Звиѣменованній полковник рукою власною.

[170—171] Сподлинними сводилъ писар полковий лубенский Степанъ Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.