Давні килими України/Література предмету

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Давні килими Украіни (1925
Володимир Пещанський
Література предмету
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Видання: Львів: З друкарні видавничоі спілки „Діло“, 1925.
Література предмету.

Wierzbicki L. — Wzory przemysłu ludowego. Kilimki i dywany włościan na Rusi (22 барвні літогр. таблиці). Льв. 1X80.

Falkiewicz К. — Wystawa etnograficzna, Tarnopol 1887.

Федорович Володислав — Альбом з етнографічної вистави в Тернополі 1887 р., виконаний для архикнязя Рудольфа 1888 р. Types et costumes dc la Russie Rouge, на яких видні зразки тканин одягових.

Вистава килимів Волод. Дзєдушинцкого і В. Федоровича в Кракові 1887 р. і в Пратері у Відні 1890 р.

Вистава килимів Голодислава Федоровича у Львові в ратуші 1891 р.

Galicyjski przemysł domowy, Lwów 1890.

Exner W. — Die Hausindustrie Österreichs. Wien 1890.

Riegl A. Dr. — Ruthenische Teppiche, Wien 1891.

„ Die Kilimweberei in Galizien. Wien 1892.

Riegl A. Dr. — Die Kilim-Teppichweberei in Galizien, Wien 1893.

Riegl A. Dr. — Ein orientalischer Teppich vom J. 1202., Berlin 1895 (цінна студія про технику килимову).

Mitteilungen des K. K. Österreich. Museums für Kunst und Industrie, Wien 1892 4.

Hankiewicz C. Dr. — Die Kilimweberei und die Kilimwcberschulc in Okno, Wien 1894 (виписи з Exner-a і Ricgl-a про килимарство по вказівкам В. Федоровича).

Ковры Бессарабіи, рисовал Владимир Арбузов, Одесса 1902 (Дуже важне для історіі килимарства на Поділлі).

Кузьминъ Е. М.: О нѣкоторыхъ памятникахъ южнорусскаго прикладного искусства. Старые Годы VII—VIII.. 1909.

Kulczycki Włodz. — Kobierce wschodnie XVII. w. w Muzeum Stauropigijnem we Lwowie, Kraków 1910.

Peasant Art in Austria and Hungary, The Studio, autumn 1911.

(Знимки 438, 440: два барвні килими з деревцями в горшках і »тичками, 447—8: два килими, квічастнй і геометричний).

Peasant Art in Russia, The Studio — autumn 1912, The Ukraine (на табл. 360 - 384 укр.килими).

Українське Мистецтво — l'Art d'Ukraine В. Щербаківського, Відень 1913 (Килим-коць Полуботка і подільський з квітами в збанку).

„Kilim-Zakopanc". Kraków 1913 (цінне спробами нового килиму).

Krajowa wystawa kilimów dawnych i współczesnych, Lwów 1913—1914 r. (із статями Братковского і Стронера на основі Федоровича - Exner-а і Riegl-a).

Із численної дуже багато ілюстрованої літератури про східні коври належать назвати:

Шавров Н. — Ковровое производство в Малой Азіи, Тифлис 1902.

Ковровыя издѣлія Средней Азіи из собранія А. А. Боголюбова І,—II., Сптб. 1908.

Neugebauer R. — Orcndi J.: Handbuch der orientalischen Teppichkunde. Leipzig 1909.

Bode W. — Vorderasiatische Knüpftcppichc aus älterer Zeit, Leipzig 1914.

Oettingcn R. — Grote Hasenbalg W.: Meisterstücke orientalischer Teppichkunst.

Grote Hascnbalg W. — Der Orientteppich, seine Geschichte und seine Kultur, Berlin 1922.

Ostasiatischc Teppiche I. II., Berlin, Scarabäus Verlag.


Збірки галицьких килимів находяться в Музею Дзсдушицких і Міскому Промисловому Музею у Львові (оба по ул. Рутовского).

Збірки давніх килимів Украіни і Галичини є в Національному Музеєви (ул. Мохнацкого 42), а переважно з половини XIX. в. в музеєви Наукового Т-ва ім Шевченка у Львові (ул. Чарнецкого 24).Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1926 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.