До ефективних суспільств/5/Фактори, що сприяють світовій інтеграції

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ СВІТОВІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

Існують серйозні причини, які змушують нас висувати певні ідеї і готувати перші начерки або навіть проекти майбутнього світового ладу. Розвитку людства у цьому напрямі сприяє сукупність факторів, значення яких зростає. Найвагоміший серед них — загроза тотального фізичного знищення. Наявних нині арсеналів ядерних боєголовок цілком достатньо аби багаторазово знищити рід людський і фактично усе живе на землі. Триває нарощування цієї сили. Дедалі ширшим стає усвідомлення реальності небезпеки. Баланс ядерного терору досить хиткий. Під загрозою, що нависає над усім людством, неможливе нормальне життя протягом тривалого часу.

Останніми десятиліттями на земній кулі внаслідок подальшого розвитку транспортних і комунікаційних технологій різко скоротились і далі скорочуються відстані. Нині стало можливим перевозити практично будь-що й у будь-яке місце світу протягом годин, тоді як у минулому це потребувало тижнів, якщо не місяців. Стало можливим чути і бачити повідомлення про події та явища, що відбуваються в будь-якому куточку нашої планети. Зростає усвідомлення цілісності світу і посилюється почуття невіддільності від нього. У той час як деінде все ще вибухають спалахи ворожнечі, зміцнюється почуття солідарності, що проявляється у добровільній допомозі біженцям або усиновленні дітей інших рас.

З економічного погляду світ також приречений на співіснування в умовах нерівномірного розподілу природних ресурсів та необхідності обмінів між ними через державні кордони. Існує лише кілька країн континентальних розмірів, які володіють широким спектром запасів природних ресурсів і могли б обрати шлях економічного самозабезпечення, але навіть у такому випадку дорогою ціною істотно нижчого життєвого рівня населення.

Переважна більшість решти країн, умови виробництва і споживання яких пристосовані до міжнародних потоків сировини і товарів, зазнала б економічної катастрофи, якби їх несподівано позбавили зв'язків з іншими.

Технологія — ще один фактор, що робить необхідною взаємозалежність. Теоретично кожна країна могла б із часом відкрити для себе будь-які технічні знання, які вже стали надбанням інших країн. Проте ціна подібного розв'язання проблем і необхідний для цього час роблять такий вибір ірраціональним. Існують серйозні перешкоди на шляху переміщення технічного ноу-хау через державні кордони, особливо того, що має пряму комерційну цінність. Водночас ціна придбання того, що уже відомо в інших країнах, значно нижча, ніж вартість розроблення його, починаючи з нуля. Навіть така велика країна, як Китай, нещодавно обрала шлях імпорту зарубіжного ноу-хау як необхідну передумову успіху своїх чотирьох модернізацій.

Навіть тенденції демографічного розвитку підштовхують нас до більшої взаємозалежності. Багато країн, що розвиваються, мають вже велику густоту населення, що швидко зростає. Це може призвести до збільшення кількості населення майже вдвічі у наступні два з половиною – три десятиліття. Коли ці діти досягнуть повноліття, а рівень народжуваності знизиться, ці країни зіткнуться з проблемою, коли наявне потенційно працездатне населення не матиме достатньо можливостей для продуктивної праці. В індустріально розвинутих країнах відбувається старіння населення, спостерігається зменшення темпів приросту населення. Питома вага зайнятих у виробництві порівняно з питомою вагою споживачів знижується, і ця тенденція триватиме. У деяких країнах, наприклад, Австралії чи Канаді, все ще залишаються величезні простори і неосвоєні ресурси. Ці фактори впливатимуть як на міжнародну міграційну політику, так і на подальший міжнародний розподіл праці.