Другий Універсал Української Центральної Ради

Матеріал з Вікіджерел
Універсал Украінськоі Центральноі Ради
Київ: 1917
II
ЦДАВО України. Ф. 1115, Оп. 1, Спр. 5. Арк. 10,11
УНІВЕРСАЛ
 
УКРАІНСЬКОІ ЦЕНТРАЛЬНОІ
 
РАДИ.
 
Громадяне землі Української.
 

Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі управління на Україні до Учредительного Зібрання. Временне Правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначення і відносячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання, — протягає руку представникам Української демократії — Центральній Раді, і закликає, в згоді з ним творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб вкупі з усіма народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдности демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єднання і оповіщаємо ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАІНИ:

Українська Центральна Рада, яка обрана Українським народом через його революційні организації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками инших народів, що живуть на Україні, від їх революційних организацій, і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людности нашого краю.–

Поповнена Центральна Рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед нею орган — Генеральний Секретаріат, що буде представлений на затвердження Временного Правительства, яко носитель найвищої краєвої влади Временного Превительства на Україні.–

В цім органі будуть об'єднані всі права і засоби, щоб він, як представник демократії всієї України і разом з тим, як найвищий краєвий орган управління, мав змогу виконувати складну роботу организації та впорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною Росією.–

В згоді з иншими національностями України і працюючи в справах державного управління, як орган Временного Правительства, Генеральний Секретаріат Центральної Ради твердо йтиме шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією.–

Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада, в згоді з національними меншостями України, підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного Зібрання.–

Вважаючи, що утворення краєвого органу Временного Правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреб місцевої людности в можливих до Учредительного Зібрання межах і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно звязана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.–

Що торкається комплектування українських військових честей, то для цього Центральна Рада матиме своїх представників при кабинеті Військового Міністра, при Генеральному Штабі і при Верховному Головнокомандуючому, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з техничного боку можливим без порушення боєспособности армії.–

Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним Правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу, і, з'окрема Україну, до повного торжества революції.–

Голова Української Центральної Ради
М. Грушевський

Генеральний Секретаріат
Української Центральної Ради:

Голова Генерального Секретаріату
В. Винниченко
Генеральні Секретарі:
Х. А. Барановський
Микола Стасюк
Микола Стасюк
Олександр Шульгин
Олександр Шульгин
Валентин Садовський
Валентин Садовський
Борис Мартос
Борис Мартос
Ів. Стешенко
 
Генеральний Писарь П. Христюк

У Київі. 1917 року липня 3-го дня.

Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).