Перейти до вмісту

Третій Універсал Української Центральної Ради

Матеріал з Вікіджерел
Універсал Украінськоі Центральноі Ради
Київ: 1917
III
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9.
УНІВЕРСАЛ
УКРАІНСЬКОІ ЦЕНТРАЛЬНОІ РАДИ

Народе Украінський і всі народи Украіни!

Тяжка і трудна година впала на землю республики Російськоі. На півночі в столицях іде межиусобна і крівава боротьба. Центрального правительства нема, і по державі шириться безвластя, безлад і руіна.

Наш край так само в небезпеці. Без власти, дужоі, єдиноі, народньоі, Украіна теж може впасти в безодню усобиці, різні, занепаду.

Народе украінський. Ти, разом з братніми народами Украіни, поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі. І ми, Украінська Центральна Рада, твоєю волею во імя творення ладу в нашій краіні, во імя рятування всеі Росіі, оповіщаємо:

Віднині Украіна стає Украінською Народньою Республикою.

Не відділяючись від республики Російськоі і зберігаючи єдність іі, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росіі, щоб вся республика Російська стала федерацією рівних і вільних народів.

До Установчих зборів Украіни вся власть творити лад на землях наших, давати закони і правити надлежить нам, Украінській Центральній Раді, і нашому правительству — Генеральному Секретаріятові Украіни.

Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і революціі не тільки нашоі землі, але всеі Росіі.

Отож, оповіщаємо:

До територіі народньоі Украінськоі республики належать землі, заселені у більшости украінцями: Киівщина, Поділля, Волинь, Чернигівщина, Полтавщина, Харьківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Украінськоі народньоі республики, що до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і сумежних губерній і областей, де більшість населення украінська, має бути встановлено по згоді організованоі волі народів.

Всіх-же громадян сих земель оповіщаємо:

Віднині на територіі Украінськоі народньоі республики істнуюче право власности на землі поміщицькі та инші землі нетрудових хозяйств сільсько-господарського значіння, а також на удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі касується. Признаючи, що землі ті є власність всього трудового народу і мають перейти до нього без викупу, Украінська Центральна Рада доручає генеральному секретареві по Земельних Справах негайно виробити закон про те, як порядкувати земельним комитетам, обраним народом, тими землями до Украінських Установчих Зборів.

Праця робітництва в Украінській Народній Республиці має бути негайно упорядкована. А зараз оповіщаємо:

На територіі Народньоі Республики Украіни з цього дня установлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.

Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і наша Украіна, вимагає доброго упорядкування виробництва, рівномірного роспреділення продуктів споживання і кращоі організаціі праці. І через те приписуємо Генеральному Секретарству праці від цього дня разом з представництвом від робітництва встановити державну контролю над продукцією на Украіні, пильнуючи інтересів як Украіни, так і цілоі Росіі.

Четвертий рік на фронтах льеться кров і гинуть марно сили всіх народів світу. Волею і іменем Украінськоі Республіки ми, Украінська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено як найшвидче. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб через Центральне Правительство примусити і спільників і ворогів негайно роспочати мирні переговори.

Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу украінського в Росіі і по за Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республики Украіни, разом з громадянами всіх народів Російськоі Республики, повинен стояти твердо на своіх позиціях як на фронті, так і в тилу.

Останніми часами ясні здобутки революціі було затемнено відновленою карою на смерть. Оповіщаємо:

Однині на землі республіки Украінськоі смертна кара касується.

Всім увязненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до цього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідальности не потягнений, дається повна амнистія. Про се негайно буде виданий закон.

Суд на Украіні повинен бути справедливий, відповідний духові народу.

З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству судових справ зробити всі заходи до упорядкування судівництва і привести до згоди з правними поняттями народу.

Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо:

Вжити всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування, що являються органами вищоі адміністративноі влади на місцях, і до встановлення найтіснішого з'язку і співробітництва його з органами революційноі демократіі, що має бути найкрайщою основою вільного демократичного життя.

Так само в Украінській народній республиці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканности особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах з усіма установами.

Украінський народ, сам довгі роки боровся за свою національну волю і нині іі здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитку всіх народностей, на Украіні сущих, тому оповіщаємо, що народам: великоруському, еврейському, польському та иншим на Украіні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення ім права і свободи самоврядування в справах іх національного життя, та доручаємо нашому Генеральному Секретарству Національних Справ подати нам в найближчому часі законопроєкт про національно-персональну автономію.

Справа продовольча є корінь державноі сили в цей тяжкій і відповідальний час. Украінська народня республика повинна напружити всі своі сили і рятувати як себе, так і фронт, і ті частини Російськоі Республики, які потрібують нашоі допомоги.

Громадяне! Іменем Народноі Республики в федеративній Росіі ми, Украінська Центральна Рада, кличемо всіх до рішучоі боротьби з усяким безладдям і руіництвом, та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій і знеможеній республиці Росіі здоровля сили і нову будучину. Вироблення тих форм має бути переведене на Украінських і Всеросійських Установчих Зборах.

Днем виборів до Украінських Установчих Зборів призначаемо 27 грудня (декабря) 1917 року, а днем скликання іх — 9 січня (января) 1918 року.

Про порядок скликання Украінських Установчих Зборів негайно видано буде закон.

У Киіві 7 листопаду (ноября) 1917 року.

Накладом Олександрійського Т-ва „Просвіта“.

Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).