ЗДДП Галревкому/Для Повітревкомів

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Збірник декретів, деклярацій і постанов Галицького Революційного Комітету. Випуск I (1920
Для Повітревкомів
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Тимчасова інструкція для повітревкомів.
Ч. 1.

Хуткість подій на галицькому фронті покладає на політичні органи арміі завдання організувати тимчасові органи Радянськоі Влади на місцях.

З огляду на те, що старий адміністративний поділ Галичини ріжнився в корінню від адміністративного поділу Росіі, або Наддніпрянськоі Украіни, треба звернути на те, що в Галичині не має таких одиниць адміністративних, як волость, губернія і область, а натомісць адміністрація ділиться на три категоріі: село, повіт і центр.

Кожда адміністративна одиниця в Галичині мала свій катастральний поділ, і мала точно означені межи поширення своіх впливів адміністрування.

Вводити які небудь зміни в формальному адміністративному поділі Галичини є непобажаним і поки-що шкідливим; приймаючи стару форму (як це зроблено скрізь в Р. С. Ф. С. Р. і У. С. Р. Р.) надати ій Радянський зміст в такий спосіб:

Село.

Політичні робітники Червоноі Арміі або післані відповідальними центральними установами, по заняттю села, скликають для виборів Ревкому громадське віче (сільский сход) на якому мають право брати участь тільки трудові сільскі елєменти, — безземельні і малоземельні селяне, — відкликаючи від участи тих, які користуються наємною працею або займаються спекуляцією.

Примітка: Ревком складається в селах до 2000 душ — з 3 член., понад 2000 душ — з 5 член.

Ревкому села віддається вся повність революційноі влади в межах села, а саме: виконання всіх справ доручених вищою владою так військовою як і цівільною, додержування в селі ладу й революційного порядку, боротьба с контр-революцією, дезертирством, грабунками і т. д.

Всі попередні сільські апарати і представники влади (гміни, війни, комісари, і т. д.) касується і роспускається, всьо майно, канцелярію, касу — перебірає новообраний Ревком.

Примітка: Голову сільського Ревкому вибірає сход (збори), решту громадських функцій розділяють члени Ревкому поміж себе на своїм засіданню. При Сільському Ревкомі організується сільська міліція, виборна, в складі 5–10 чоловік, яка виконує доручення Ревкому.

Всі виконавчі органи і особи попередних громад, як: доглядач доріг, млинів, громадських лісів, піль, худоби, сторожі шкіл і т. д. — остають поки-що на своіх місцях.

Передавши всю владу Ревкомові в селі, треба йому зазначити, що він всеціло підлягає повітовому такому-ж Ревкомові і виконує всі роспорядження і накази повітового Ревкому й військових частин (при чому військові частини пишуть всі вимоги і накази на папері с круглою печаткою даноі частини).

Міста і містечка.
а) Містечка.

В містечках і малих містах (не повітових) організується містечкові Ревкоми в складі 3–5 людий. Спосіб виборів знальогічний як в селі.

Примітка: До участи в Ревкомі обов'язково втягати крім українського трудового елєменту, польський і єврейський.

Старі містечкові Ради роспускати; всегромадське майно взяти на підрахунок як також майно великих поміщиків, фабрикантів і взагалі буржуазіі.

Ревком містечка підчиняеться беспосередньо Повітов. Ревкомові. Сільські Ревкоми містечковому не підлягають. Ревком організує містечкову міліцію (охорону) в складі від 10–15 чоловік для удержання революційного порядку й ладу.

Всі виконавчі органи попередньої містечкової влади, як ветеринарі, лікарі, сторожі і т. д. остаються на своїх місцях.

Ревкому доручати суворо слідити за спекулянтами, за контр-революцією.

Примітка: було б дуже побажаним, щоби в містечках Політуправа військовоі частини могла часово залишити одного свого представника, який входив-би в склад Ревкому, як член-представник від Червоноі Арміі.
б) Повітревкоми:

Призначуються безпосередньо Галревкомом через Поарми. До приізду таких в дану Повітову місцевість, обмежитися представником від військовоі влади з арміі і, по рекомендаціі робітників і біднішого населення, втягнути 2–3 представників с повітового міста i повіта (а також с підпольних комуністів) для помочі і посередництва між населенням і армією.

Завданням такого часового міського органу до приізду дійсних представників с Поарма була-б тільки інформація населення про мету приходу Червоних в Військ, підрахунок майна і т. д.

З хвилею приїзду в дану повітову місцевість людей, призначених Галревкомом посередньо через Поарм, вся революційна влада в повіті переходить в руки Ревкому.

Примітка: Бажаним дуже є, щоби Поарм у повітових містах своєі сфери в склад Ревкому давав одного представника, ознайомленого із сістемою Радянського будівництва і володіючого одною з місцевих мов — украінською чи польскою і єврейською.

Повітревком виділяє підвідділ мійського управління, себто орган, який спеціально займається містом, і підвідділ повітового управління. Для обох підвідділів істнує спільна канцелярія, спільна каса, спільне керовництво Ревкому.

З огляду на се, що в містах населення живе компактною масою, що поділ на спеціальні кляси бувби тут більш трудний і т. д., треба дуже пильно уважати, щоби влада була виключно класовою, яка проводила-б діктатуру пролєтаріату, дуже пильно уважати, щоби відразу не вносити „бургфріден“ до краю, ало гостро робити клясове розслоєння, даючи всім буржуазним слоям одразу почути тверду пролєтарску руку.

В Повітревкомах з самого початку утворювати такі відділи:

1. Відділ Управління.
(секретарський) через який ведуться всі зносини з вищими органами влади, через який видаються всі накази, роспорядження, інструкціі, словом де зосереджується вся канцелярійна праця, і праця по охороні спокою, міліція, зв'язок і т. д.,
2. Відділ Земельно-господарчий.

Підрахунок всієі поміщицькоі, церковноі і державноі землі, всього живого і мертвого інвентаря, підрахунок всіх великих крамниць, магазинів і складів, словом відібрання і націоналізація всіх буржуазних ресурсів продукціі.

Примітка. У Відділі росподілити працю поміж двох товаришів, як завідувачів — оден на місто а другий на повіт.
3. Відділ фінансовий.

Тут треба взяти на увагу ріжні категоріі банків, ощадних кас, кас хорих, приватні позичкові каси, кооперативні і т. д. В цій галузі політики обмежитися поки-що опечатанням приватних, кооперативних банків, акційних банків, при чім робити опись всього майна рухомого і нерухомого, яке найдеться і зробити докладні підрахунки. Всю готівку, крім в банках кооперативних, державних і податкових касах, підрахувать і опечатать.

Підвідділ Відділу Управління по боротьбі с контр-революцією.

Він організується відповідно до місцевих умов в складі 3-х відповідальних робітників і агентів. Ярих і активних контр-революціонерів негайно судити і віддавати військовим органам (осібним відділам при арміі) на виконання вироку. Контр-революціонерів інших категорій замикати в тюрму, до часу організаціі постійноі революційноі судовоі влади.

Всі інші справи, зв'язані з вимогою часу, соціальне забезпечення, школа і т. д. — поки що переводити через відділ управління.

Повітревкоми держать як найтіснійший зв'язок з Ревкомами сел і містечок; вони мають право змінювати і призначати остатні Ревкоми відповідно до місцевих умов.

Повітревкоми ведуть агітацію, пропаганду, віча, збори, мітінгі, видають листівки і відозви.

Точніші інструкціі будуть в коротці подані.


Голова Галицького Революційного Комітету

Член-Завідувач Внутр. Справами

Член-Секретарь

Серпня 1-го дня
1920 року.
м. Тернопіль.Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у всьому світі.


Цей твір перебуває у суспільному надбанні у всьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1925 року і автор помер щонайменше 100 років тому.