ЗДДП Галревкому/Про земельні маєтки й плоди, про збір хліби й паші

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Збірник декретів, деклярацій і постанов Галицького Революційного Комітету. Випуск I
Про земельні маєтки й плоди, про збір хліби й паші
1920

Постанова Ч 2

Галицького Революційного Комітету про земельні маєтки й плоди, про збір хліба й паші.

1. Всі поміщицькі землі, ліси, луги, пасовиська і води, всі бувші цісарські а також церковні і монастирські земельні маєтки, зі всім живим і мертвим інвентарем, і з усіма будинками негайно одбіраються у дотеперішних іх власників і безплатно переходить через місцеві органи Радянської Влади у користування всіх працюючих.

2. Всі ці землі луги, ліси, пасовиська і води і все майно вказане в статі 1 цієі постанови переходять у завідування Земельного Відділу Галицького Революційного Комітету і підлеглих йому повітових і місцевих Відділів.

3. Місцеві Земельні Відділи місцевих Революційних Комітетів під керовництвом Повітових Земельних Відділів, повинні негайно виселити поміщиків іх довірених і нетрудових арендарів (посесорів) з іх бувших маєтків і господарств, і взяти ці маєтки на підрахунок і контролю.

4. Земельні Відділи повинні старанно охороняти від розграбування і взяти на підрахунок доми, будинки, інвентарь, худобу, продовольчі (харчові) і фуражні припаси й взагали майно бувших приватно-власницьких, цісарських, церковних і монастирських маєтків, не допускаючи якого-б то не було самовільного захоплювання й росподілу цього загально-народнього добра в користь окремих одиниць.

5. На Земельні Відділи покладається невідхильний обов'язок вжити всіх заходів, необхідних дпя використання в біжучому році земель сільськогосподарського призначення, щоб всі вищевказані землі були в свій час убрані (вижаті, скошені), обробпені й засіяні.

6. Збір хліба і паші на вищевказаних землях ведеться під керовництвом місцевих і повітових Земельних Відділів, котрі до збору допускають в першу чергу безземельних сільсько-господарських робітників (форналів) і безземельних і малоземельних селян, віддаючи одну третину збору за іхню працю. Останні дві третини збору всіх родів хліба і фуражів за одліченням необхідноі для потреб вищевказаних маєтків і господарств, Земельні Відділи передають в загальному порядкові в роспорядження органів харчового Відділу Галицького Революційного Комітету.

7. Дрібні арендарі і спільники котрі в цім році обробили, засіяли й вижали (або скосили) взяті в аренду або на спілку участки бувшого поміщицького, цісарського, церковного або манастирського поля не користуючись при тому наємними робітниками не оплачують жадноі аренди і не віддають жадноі частини збору бувшим власникам, але отримують весь збір у свою користь.

8. Взяті на підрахунок і контролю живий і мертвий інвентар, припаси кормів і харчів, доми, будинки і проче майно вищевказаних маєтків і господарства поступають в роспорядження Повітових Земельних Відділів.

9. Промислові підприємства, що находяться в маєтках і господарствах (парові і водяні млини, цегольні, гуральні, цукроварні та інші заводи) пишаються тимчасово в роспорядженню Повіт. Зем. Відділів, до передачі іх, згідно з майбутніми декретами Уряду Г. С. Р. Р., в завідування відповідальних Радянських установ.

10. Повітові Земельні Відділи обов'язані негайно вжити заходів для повернення самовільно захопленного живого й мертвого інвентаря і прочого добра вищевказаних маєтків і господарств, а особливо росплодовоі та робочі худоби і машин та іх складних частин, (локомобілі, парові плуги, молотилки, жатки, сіялки, віялки, механічні граблі і т. п.)

11. На повіт. Зем. Відділи кладеться обов'язок при співучасти місцевих Зем. Відділів і по згоді з економічними Відділами Повітових Ревкомів негайно організувати ремонт (направу) сільсько-господарських машин і знаряддя, с примусовим в разі потреби використанням для цього місцевих майстерень і технічних сил.

12. Інвентарь вищевказаних маєтків і господарств вживається для обслугування в першу чергу цих самих маєтків, а в другу чергу може бути вжитий для обслуження окремих селянських дрібних господарств, про чому біднішому населеню сей інвентарь відпускається по мірі потреби для тимчасового користування безплатно.

13. Запаси насіння в вищевказаних маєтках і господарствах, за винятком кількости, необхідноі для засіяння тих маєтків і господарств, одпускається населенню, котре потребує посівного матеріалу.

14. Припаси кормів маєтків в ст. 1 передаються в безпосередне завідування відповідних Земельних Відділів і витрачуються в першу чергу на годівлю росплодовоі худоби.

15. Лишки харчів всіх вищевказаних маєтків і господарств передаються через Повіт. Зем. Відділи в загальному порядкові в роспорядження органів Харчового Відділу Галицького Революційного Комітету, для прохарчування робітників міста і тих місцевостей Галичини, де бракує хліба (гірські і знищені війною).

16. Доми, будинки і проче добро вищевказаних маєтків і господарств використовуються під загальною контролєю Повітових Земельних Відділів під загальнокорисні й культурні потреби (сільсько-господарчі, техничні школи досвідно-культурні станціі прокатні, зв'язкові і зерноочистні пункти, лікарні, діточі кольоніі і т. п.)

17. Там, де сільсько-господарські робітники (форналі) зорганізовані в професійні робітничі спілки — місцеві земельні відділи переводять всі своі заходи по цій постанові в порозумінню с професійними робітничими спілками.

18. Всі видані місцевими земельними відділами інструкціі й правила, що торкаються заходів означених в сій постанові, з опублікованням іі касуються, поскільки вони суперечать правилам установленним цією постановою.


Голова Галицького Ревкома

Заст. Голови і Завід. Зем. Відділом

Член-секретарь

Серпня 1 дня
1920 р.
м. Тернопіль.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.