Перейти до вмісту

ЗДДП Галревкому/Про встановлення Соціалістичноі Радянськоі Влади в Галичині

Матеріал з Вікіджерел
Збірник декретів, деклярацій і постанов Галицького Революційного Комітету. Випуск I
Про встановлення Соціалістичноі Радянськоі Влади в Галичині
1920

Декрет ч 1.

Галицького Революційного Комітету про встановлення Соціалістичноі Радянськоі Влади в Галичині.

Іменем Робітників і Селян Галичини оголошується:

1). Всі органи політичної, судової і громадської влади в Галичині, так званоі Польськоі Держави — касуються.

2). До часу першого З'ізду Рад Робітничих, Селянських і Червоно-стрілецьких Депутатів Галичини вся влада переходить до Галицького Революційного Комітету, а на місцях — до підлеглих йому органів, повітових і сільских Революційних Комітетів.

3). Все державне майно переходить до роспорядження Галицького Революційного Комітету і його органів на місцях.

4). Всі без виімку дотеперішні закони, роспорядження, постанови, декрети, і договори т. зв. „Польської держави“, а також попередніх урядів бувшоі Австро-Угорськоі імперіі і т. зв. „Західньоі Области У. Н. Р. касуються, а на іх місце належить керуватися законами, постановами і декретами Галицького Революційного Комітету, при чому в випадках тимчасової відсутности таких, належить керуватися революційною совісттю робітництва і біднішого селянства.

5). Всіх попередніх агентів польської буржуазної влади, як старостів, жандармерію, поліцію, всіх політичних і військових представників іі — належить негайно арештувати.

6). Всі довги, договори, зобов'язання селян та робітників з дідичами, арендарями і капіталістами та іх наймитами або представниками — касуються.

7). Всі фабрики, заводи, банки, промислові підприємства, рудники, надземні і підземні багацтва організовано переходять всеціло до трудящих галицьких мас, згідно відповідних інструкцій.

Всі землі панів, бувші цісарські, манастирські, церковні, ліси, пасовиська і луги з живим і мертвим інвентарем, переходять до рук трудящих мас через революційні комітети.

Голова і члени Г. Р. К.

Володимир Затонський-Голова. Михайло Баран-Заст. Голови. Хведір Конар. Іван Немоловський. Михайло Левицький. Казімєрж Літвінович.

Серпня 1-го дня 1920 року
м. Тернопіль.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.