ЗЗРРСУУ/1935/1/Про те, як підготовляти до здачі і умови самої здачі фото і кіноматеріалів органам архівного управління

Матеріал з Вікіджерел
< ЗЗРРСУУ‎ | 1935‎ | 1
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗЗРРСУУ/1935/1 (1935
Інструкція Центрального архівного управління УСРР
Про те, як підготовляти до здачі і умови самої здачі фото і кіноматеріалів органам архівного управління
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

5. Про те, як підготовляти до здачі і умови самої здачі фото і кіноматеріалів органам архівного управління
І

1. Фотознімками й кінофільмами, що мають історично-революційний інтерес і що підлягають здачі органам архівного управління на підставі п. З ст. 1 положення про єдиний державний архівний фонд УСРР, вважаються фото і кінонегативи, що відобразили події та діячів громадсько-політичного життя (зовнішньої і внутрішньої політики царизму, революційной боротьби, реакції, контрреволюції, соціалістичного будівництва в усіх його галузях і революційного побуту).

2. Здачі архівним органам підлягають також і фото та кінопозитиви, негативи яких не збереглись або пошкоджені.

3. Обов'язок здавати фото й кінонегативи поширюється на всі державні та громадські фото й кіноустанови та підприємства, а також на фото й кінопідприємства та осіб, що займаються фотографією і кінозйомками, як промислом, або що є держцями негативів після ліквідації фото й кіно підприємств. Здачі підлягають не тільки фото й кінонегативи, вироблені даним підприємством (чи особою), але й ті негативи, що надійшли з будьяхих причин до даної установи, підприємства чи особи.

4. Негативом фотознімків та кінофільмів і позитиви, що їх замінюють, здаються відповідним архівним органам після спливу п'ятирічного строку від часу виготовлення даних негативів.

Початком спливу п'ятирічного строку вважається 1 січня того року, на протязі якого негатив було виготовлено.

Примітка. Авторське право на фото й кіноматеріали, які здаються до органів архівного управління, зберігається за тими установами, підприємствами та особами, кому вони належать, протягом строків, передбачених у чинному законодавстві про авторське право (ІІ ч. ст. 15 постанови ВУЦВК і РНК УСРР про ЄДАФ УСРР від 5 квітня 1930 року. ЗЗ УСРР, № 10, ст. 105).

5. Фото й кіноустанови та підприємства, а також особи, що займаються фото й кінозйомками, як промислом, зобов'язані вести книги обліку всіх фото й кінонегативів, що їх вони виробляють або переховують. У книгах обліку зазначається час вироблення знімків, їхні порядкові нумери і зміст.

6. Фото й кінонегативи дореволюційного періоду, а також фото і кінонегативи пореволюційного періоду, з дня виготовлення яких минуло 5 років, повинні бути здані відповідним органам Центрального архівного управління УСРР протягом 3-х місяців з дня оголошення цієї інструкції.

7. Переглядає і відокремлює фото й кінонегативи, що підлягають передачі архівним органам, експертна комісія Центрального архівного управління УСРР або експертна комісія місцевого архівного органу, за призначенням Центрального архівного управління УСРР (ст. 22 положення про єдиний державний архівний фонд УСРР).

8. Одібрані експертною комісією негативи (позитиви) негайно беруться на облік відповідних архівних органів і до того, як настане встановлений для даних фотокіноматеріалів цією інструкцією строк здачі, ці матеріали переховуються за відповідальністю даної установи, підприємства чи особи і вважаються включеними в склад єдиного державного-архівного фонду УСРР з моменту взяття їх на облік експертною комісією.

9. Установи, підприємства або особи, зазначені в п. 3 цієї інструкції, не мають права знищувати фото й кінонегативи, що є в них, а також єдині примірники позитивів, що замінюють відповідні негативи, до перегляду експертною комісією Центрального архівного управління УСРР.

Примітка. 1. Перегляд фотокіноматеріалів повинен бути проведений не пізніше одного місяця з дня одержання архівним органом від відповідної установи, підприємства або особи писаної заяви про намір знищити негативи.
2. Продаж фото й кінонегативів (позитивів) для технічної утилізації прирівнюється до їх знищення.

10. Вивласнювати фото й кінонегативи або позитиви що їх замінюють, за межі УСРР без попереднього перегляд призначених до виявлення негативів (позитивів) експертною комісією архівного органу забороняється.

Примітка. Про вивласнення негативів у межах УСРР установи, підприємства й особи зобов'язані листовно повідомляти відповідні архівні органи, зазначаючи установу, підприємство чи особу, якій негативи передано, і її точну адресу — не пізніше 7 днів з дня вивласнення.

11. Про всілякі зміни місць переховування фото й кінонегативів, узятих на облік експертною комісією, установи, підприємства Й особи зобов'язані листовно повідомляти відповідні архівні органи не пізніше 3 днів з дня такої зміни з точним зазначенням нового місця переховування даних негативів.

12. Здачі архівним органам разом з негативами підлягають і монтажні аркуші та футляри, що стосуються даних негативів.

13. Установи, підприємства й особи зобов'язані безперешкодно допускати експертну комісію до перегляду і відокремлення фото й кіноматеріалів, що є в них, і всіляко допомагати експертній комісії при перегляді негативів (позитивів), подаючи всі потрібні пояснення і допоміжний матеріал (облікові книги, описи, монтажні аркуші, паспорти кінофільм, каталоги, відповідні позитиви і т. інш.).

14. Пакування, перевозка і приставка негативів, включених у склад єдиного державного архівного фонду (п. 8 інструкції), до відповідних архівосховищ Центрального архівного управління провадиться установами, підприємствами й особами за свій рахунок і своїми засобами (ст. 13 положення про єдиний державний архівний фонд УСРР).

ІІ

15. Цю інструкцію видано на підставі ст. 15 постанови ВУЦВК і РНК УСРР про єдиний державний архівний фонд УСРР від 5 квітня 1930 року (З. З. УСРР, 1930 р. № 10, ст. 105).

3 січня 1935 року.

Керівничий ЦАУ УСРР Громіцький

Директор ВЦФКА Маринчук


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).