ЗУРРСУУ/1922/1/45/По доповіді Цекапомгол про форми допомоги ушкодженим голодом губерням

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1922‎ | 1‎ | 45
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1922/1/45 (1922
Постанова III Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету VI скликання
По доповіді Цекапомгол про форми допомоги ушкодженим голодом губерням
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

662. По доповіді Цекапомгол про форми допомоги ушкодженим голодом губерням.

Беручи до уваги, що голод 1921—22 р.р., що охопив п'ять південних губерень УСРР, лишив тяжкі наслідки: зруйноване сільське господарство, значне збільшення беззасівних та малозасівних господарств, скорочення засівної площі, значне зменшення робочої та инш. худоби, появу контингенту біженців-поворотників, безпритульних дітей та бізробітних, а також — неминучість повторного недороду в біжучім році в окремих районах п'яти південних губерень — третя чергова Сесія ВУЦВК 6-го скликання, заслухавши доклад Центральної Комісії Допомоги голодаючим, ухвалила:

а) Встановити, що в 5 південних губернях УСРР особливо потерпіли і перебувають під загрозою безпосереднього голоду такі повіти: в МиколаївщиніМиколаївський, Дніпровський, Херсонський; на ЗапоріжжіБердянський, Генічеський, Мелітопольський та В.-Токмацький; на КатеринославщиніНікопольський, Криворізький та Катеринославський; в ДонеччиніДебальцівський, Маріупольський, Юзовський та Центральний гірний район; на ОдещиніОдеський та Тираспольський.

б) Визнати за необхідне подати негайну допомогу слідуючим категоріям населення вищезазначених районів: поворотникам, безгосподарникам, малозасівним господарствам (до півдесятини), інвалідам війни, праці та голоду, безробітним та безпритульним дітям. Звернути увагу на відновлення сільського господарства в решті районів п'яти зазначених губерень.

в) Визнати за необхідне встановити слідуючі форми допомоги: безпосередня допомога — громадське годування та продпостачання і посередня — відновлення сільського господарства.

1. Безпосередня допомога повинна визначитись:

а) У вигляді продовольчих позик, з тим, щоб установити, як загальне правило в справі допомоги, видачу продовольчих позик натурою або, в виключних випадках, організацію громадського годування. Зазначені випадки ухвалюються Губвиконкомами в неврожайних губерніях.

Визнати можливим, при існуванні необхідних гарантій, видачу продовольчих позик переводити одночасно або в два терміни з тим, щоб Губвиконкомам надати право за окремо мотивованою постановою робити з сього правила винятки.

б) В громадськім прохарчуванні дитячого населення, так в відкритті їдалень для дітей в мійських та сільських місцевостях, як і в постачанні закритих дитячих установ.

Визнати за необхідне комбінувати громадське харчування дітей з педагогичною працею; останнє особливо вживати в відношенні безпритульних дітей.

Покласти піклування про безпритульних дітей у всім обйомі головним чином на кошти органів Допомгол.

Визнати необхідним постачання дитячих установ паливом, медмайном та мануфактурою.

в) В допомозі безробітним з тим, що зазначену допомогу вести в напрямку організації громадських робот та влаштовання дешевого харчування.

Визнати необхідним поширити допомогу не лишень на безробітних, але і на родини робітників, що перебувають в особливо тяжкім продовольчім становищі, до яких прирахувати родини робітників, що працюють в гірній та металюргичній промисловости.

Пропонувати ЦКНаслідгол, спільно з Півдбюро ВЦРПС, розробити план прохарчування родин робітників, що працюють в держпідприємствах значної промисловости, особливо в Донеччині та в містах: Миколаїві, Бердянську, Олександровську, Катеринославі, Кривім Розі, з доведенням годування дітей цих робітничих родин до повного задоволення.

г) Допомоги інвалідам труда та голоду, а також нужденним родинам червоноармійців.

д) Пропонувати Раднаркому вжити заходів до залишення та поширення праці чужоземних організацій допомоги голодуючим.

2. Посередня допомога:

У відношенні посередньої допомоги визнати, що першочерговим завданням Республіки в справі боротьби з наслідками голоду є відновлення сільського господарства. Через те, поруч ЦКНаслідголу визнати необхідним, зогляду на необхідність коордінації діяльности всіх господарських органів, утворити спеціяльну Комісію при УЕР, анальогичну Особкому та Центрозасівкому.

Пропонувати презідії ВУЦВК залучити до складу комісії, що має втворитись, відповідального представника ЦКНаслідголу.

3. З метою відшукання коштів для допомоги:

а) Доручити Презідії ВУЦВК та Раднаркомі стежити за вчасним та регулярним виділенням УСРР належної їй частини зо всіх коштів, що відпускаються на відновлення сільського господарства та боротьбу з наслідками голоду в загально-федеративнім маштабі.

б) Пропонувати Комісії УЕР по відновленню сільського господарства, що має утворитись, на першім своїм засіданні поставити питання про виявлення заявок відомств на необхідні кошти по придбанню живого сільсько-господарського реманенту, на відновлення сільсько-господарської промисловости з придбанням мото-знарядь для механичного оброблення землі, придбання насіння, угноїння та инш., для одержання відповідної частини з загально-федеративного фонду.

в) Пропонувати Раднаркомі вишукати можливість залишення дитячих установ в губернях, що потерпіли від недороду, на утриманні в рахунок Центральних ресурсів.

г) Пропонувати Презідії ВУЦВК продовжити та поширити декрет ВУЦВК від 26 серпня 1921 р. про відчислення в фонд ЦКДопомгол по одному хунту з пуда зо всіх заготовчих та крамозмінних операцій.

д) Пропонувати Раднаркомі дати директиви Уповнаркомфіну про те, щоби з надходячих готовими грошзнаками коштів, мати на увазі задоволення в першу чергу — голодаючих губерень.

4. В відношенні збору одночасного державного додаткового до продподатку двоххунтового збору на користь голодуючих пропонувати всім Радянським органам, а також делегатам сесії, кожному з'окрема, на місцях пильнувати за найскорішим надходженням вищезазначеного збору на користь органів Допомгол. Губвиконкомам простежити за скорійшим переметанням фондів надходячого двоххунтового збору з сільських склепів до зсипних пунктів та заготконтор.

5. Пропонувати Презідії ВУЦВК поширити на Україні чинність декрету Презідії ВЦВК від 7 березня с. р. про реорганізацію ЦКДопомгол в ЦКНаслідгол підкресливши в зазначенім декреті необхідність для ЦКНаслідгол України продовжувати безпосередню боротьбу з голодом.

Визнати доконче необхідним зберігти принціп прикріплення голодгуберень до достатніх на врожай губерень — в відношенні допомоги з'орієнтованим на ЦКНаслідгол.

м. Харків, жовтня 25 дня 1922 року.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Секретар ВУЦВК'у

Оголошено в „Вістях ВУЦВК'у“ од 29 грудня 1922 р., ч. 295.

Див. також[ред.]

Постанова ВУЦВК від 18 жовтня 1922 «Про реорганізацію Цекадопомголоду»


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).