ЗУРРСУУ/1925/1/11/Про адміністраційно-територіяльні комісії

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1925‎ | 1‎ | 11
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1925/1/11
Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР
Про адміністраційно-територіяльні комісії
1925

88. Про адміністраційно-територіяльні комісії.

Змінюючи постанову ВУЦВК з 29-го листопаду 1922 року «Про адміністраційно-територіяльні комісії» (Зб. Уз. 1922 р., ч. 50, арт. 741), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів постановили:

1. Центральна Адміністраційно-Територіяльна Комісія (ЦАТК) при Президії ВУЦВК є постійна комісія у справах районування і складається з голови та 8-ох членів, призначуваних персонально Президією ВУЦВК.

Примітка. ЦАТК має право притягати до участи на засіданнях комісії представників заінтересованих відомств та знавців із правом дорадчого голосу.

2. До компетенції Центральної Адміністраційно-Територіяльноі Комісії належить:

а) керувати й інструктувати губерніяльні й округові Адміністраційно-Територіяльні Комісії;

б) розглядати й погоджувати проекти адміністраційно-територіяльного поділу, що їх подали так місцеві, як і центральні установи;

в) керувати й наглядати, щоб місця правильно організували сільські адміністраційно-територіяльні одиниці;

г) розглядати справи що до перейменування залюднених пунктів і адміністраційно-територіяльних одиниць у цілому;

д) розглядати прохання що до перечислення залюднених пунктів до розряду містечок або сел;

е) входити до Президії ВУЦВК з поданнями про скасування постанов губерніяльних виконавчих комітетів у справах районування;

ж) розглядати справи, що їх належить розвязати Президії ВУЦВК про встановлення територіяльної смуги міст.

Примітка. ЦАТК надається право скасовувати постанови місцевих адміністраційно-територіяльних комісій.

3. Центральна Адміністраційно-Територіяльна Комісія діє під керовництвом Президії ВУЦВК.

4. Усі справи, що їх належить розглянути Центральній Адміністраційно-Територіяльній Комісії, наперед погоджується з заінтересованими відомствами і Держпланом.

5. Усі постанови Центральної Адміністраційно-Територіяльної Комісії виконується тільки тоді, як їх затвердить Президія ВУЦВК, з винятком випадків, передбачених у п. «а» арт. 2-го цієї постанови і примітки до неї.

Примітка. На вилучення з правил цього артикулу, часткові змінення адміністраційно-територіяльного поділу, що не займають загального плану районування, як-ось: виправлення адміністраційних меж суміжних сільських або районових одиниць, виконується після того, як їх затвердить Центральна Адміністраційно-Територіяльна Комісія, з тим що про кожне таке своє розвязання Комісія доповідає Президії ВУЦВК.

6. Центральна Адміністраційно-Територіяльна Комісія не рідше як один раз на 3 місяці подає Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету доповіді про свою діяльність, і копії з них одночасово надсилає Раді Народніх Комісарів.

7. Губерніяльні й округові адміністраційно-територіяльні комісії знаходяться при президіях відповідних виконавчих комітетів і складаються з голови і 4-ох членів, призначуваних персонально президіями губерніяльних і округових виконавчих комітетів за належністю.

Примітка. У необхідних випадках, на засідання місцевих адміністраційно-територіяльних комісій притягається також представників заінтересованих органів і компетентних осіб із правом дорадчого голосу.

8. За голов округових і губерніяльних адміністраційно-територіяльних комісій можуть бути тільки члени президій губерніяльних і округових виконавчих комітетів.

9. До компетенції губерніяльних адміністраційно-територіяльних комісій належить:

а) керувати діяльністю округових адміністраційно-територіяльних комісій згідно з директивами Центральної Адміністраційно-Територіяльної Комісії і вказівками губерніяльних виконавчих комітетів;

б) виконувати завдання Центральної Адміністраційно-Територіяльної Комісії;

в) проробляти спільно з губерніяльними плановими комісіями і розглядати проекти адміністраційно-територіяльного поділу;

г) порушувати прохання установленим порядком про перейменування залюднених пунктів і адміністраційно-територіяльних одиниць, а також про перечислення залюднених пунктів до розряду містечок і сел;

д) розглядати справи, що надходять на попереднє ухвалення губерніяльних виконавчих комітетів, про встановлення територіяльної смуги міст.

Примітка. Постанови, ухвалені губерніяльною адміністраційно-територіяльною комісією, подається на затвердження президії губерніяльного виконавчого комітету.

10. Губерніяльні адміністраційно-територіяльні комісії надсилають до Центральної Адміністраційно-Територіяльної Комісії проекти й матеріяли в справах, що відносяться до її компетенції через губерніяльні виконавчі комітети.

11. До компетенції Округових Адміністраційно-Територіяльних Комісій належить:

а) виконувати завдання Центральної і губерніяльної адміністраційно-територіяльних комісій і округових виконавчих комітетів;

б) всебічно вивчати території округ з економічного, етнографічного й адміністраційного погляду, щоб виявити хиби в адміністраційно-територіяльному поділі;

в) розробляти проекти змін в адміністраційно-територіяльному поділові округ;

г) порушувати через округові виконавчі комітети відповідні прохання перед губерніяльними адміністраційно-територіяльними комісіями.

12. Губерніяльні й округові адміністраційно-територіяльні комісії повинні щомісячно, на кожне 1-е число, давати звіти про свою діяльність перед відповідними виконавчими комітетами й копії своїх звітів подавати до Центральної Адміністраційно-Територіяльної Комісії

13. Центральна, губерніяльні й округові адміністраційно-територіяльні комісії, щоб здійснити покладені на них завдання, мають свої технічні апарати, штати яких установляється установленим порядком.

Харків, дня 13 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Голова Ради Народніх Комісарів

Секретар ВУЦВК