Перейти до вмісту

Закон УРСР від 4.3.1944 «Про державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки на 1944 рік»

Матеріал з Вікіджерел
ВВР/1944/6
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1944
Про державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки на 1944 рік
Відомості Верховної Ради УРСР, 1944, № 6, с. 11—12
Закон
Про державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки на 1944 рік

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Затвердити поданий Радою Народних Комісарів УРСР державний бюджет УРСР на 1944 рік з прийнятими по доповіді Бюджетної комісії Верховної Ради УРСР змінами: всього по доходах 3.732.950 тис. крб., всього по видатках — 3.732.950 тис. крб.

2. У відповідності з статтею першою цього закону затвердити доходи і видатки республіканського бюджету: по доходах в сумі 3.156.317 тис. крб., по видатках в сумі — 1.683.718 тис. крб. та по відрахуваннях з республіканського бюджету до бюджетів місцевих Рад — 1.472.599 тис. крб.

3. Затвердити бюджети місцевих Рад на 1944 рік в таких сумах:

По доходах
(в тис. крб.)
По видатках
(в тис. крб.)
м. Києва 88.869 88.869
Ворошиловградської обл. 236.800 236.800
Дніпропетровської обл. 225.632 225.632
Запорізької обл. 169.323 169.323
Київської області 85.080 85.080
Полтавської області 228.917 228.917
Сталінської області 366.729 366.729
Сумської області 183.981 183.981
Харківської області 326.127 326.127
Чернігівської області 195.479 195.479
Всього по бюджетах місцевих рад 2.106.937 2.106.937

4. З установлених на 1944 рік відрахувань від загально¬союзних державних податків і доходів в державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки передати до місцевих бюджетів:

а) з надходжень по прибутковому податку з населення — 10 проц.;
б) з надходжень по сільськогосподарському податку з колгоспників і одноосібників — 25 проц.;
в) з надходжень по воєнному податку — 5 проц.;
г) від прибутків машинно-тракторних станцій — 15 проц.;
д) від суми державної позики, розміщеної серед населення і колгоспів — 15 проц.;
е) з надходжень по податку з нетоварних операцій — 100 проц.

5. Доручити Раді Народних Комісарів Української РСР у відповідності з затвердженими Верховною Радою УРСР сумами відрахувань місцевим Радам від податку з обороту, встановити по кожній області проценти відрахувань від цього податку.

6. Затвердити звіти про виконання державного бюджету УРСР: за 1940 рік по доходах — 8.359.426 тис. крб. і по видатках — 7.882.962 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі 476.464 тис. крб.; республіканського бюджету за 1941 рік по доходах — 3.599.806 тис. крб. і по видатках — 3.486.383 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі — 113.423 тис. крб.; державного бюджету за 1942 рік по доходах — 484.441 тис. крб. і по видатках 432.435 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі — 52.006 тис. крб.


Голова Президії Верховної Ради УРСР

Секретар Президії Верховної Ради УРСР

м. Київ,
4 березня 1944 р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).