Перейти до вмісту

Закон УРСР від 4.3.1944 «Про утворення союзно-республіканського Народного Комісаріату Оборони УРСР»

Матеріал з Вікіджерел
ВВР/1944/6
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1944
Про утворення союзно-республіканського Народного Комісаріату Оборони УРСР
Відомості Верховної Ради УРСР, 1944, № 6, с. 12—14
Закон
Про утворення союзно-республіканського Народного Комісаріату Оборони УРСР

У відповідності з законом, схваленим Верховною Радою Союзу РСР «Про утворення військових формувань союзних республік і про перетворення в зв'язку з цим Народного Комісаріату Оборони з загальносоюзного на союзно-республіканський Народний Комісаріат» Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Утворити союзно-республіканський Народний Комісаріат Оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки.

2. Внести до Конституції УРСР такі доповнення:

а) Доповнити Конституцію УРСР статтею 15-а такого змісту:

«Стаття 15-а. УРСР має свої республіканські військові формування».

б) Доповнити статтю 19 Конституції УРСР пунктом «ц» такого змісту:

«ц) Встановлення порядку утворення військових формувань УРСР».

в) Доповнити статтю 43 Конституції УРСР пунктом «є» такого змісту:

«є) Керує організацією військових формувань УРСР».

г) Доповнити статтю 45 Конституції УРСР після слів «Державного контролю», словом «Оборони», виклавши статтю 45 Конституції УРСР так:

«Стаття 45. Рада Народних Комісарів УРСР утворюється Верховною Радою УРСР в складі:

Голови Ради Народних Комісарів УРСР;
Заступників голови Ради Народних Комісарів УРСР;
Голови Державної планової комісії УРСР;
Народних Комісарів УРСР:
Харчової промисловості;
Рибної промисловості;
М'ясної і молочної промисловості;
Легкої промисловості;
Текстильної промисловості;
Лісової промисловості;
Промисловості будівельних матеріалів;
Земельних справ;
Зернових і тваринницьких радгоспів;
Фінансів;
Торгівлі;
Внутрішніх справ;
Державної безпеки;
Юстиції;
Охорони здоров'я;
Освіти;
Місцевої промисловості;
Комунального господарства;
Соціального забезпечення;
Місцевої паливної промисловості;
Автомобільного транспорту;
Державного контролю;
Оборони;
Начальника Управління в справах мистецтв;
Уповноважених загальносоюзних Народних Комісаріатів».

д) Доповнити статтю 48 Конституції УРСР після слів «Державного контролю» словом «Оборони», виклавши статтю 48 Конституції УРСР так:

«Стаття 48. До союзно-республіканських Народних Комісаріатів УРСР належать Народні Комісаріати УРСР:

Харчової промисловості;
Рибної промисловості;
М'ясної і молочної промисловості;
Легкої промисловості;
Текстильної промисловості;
Лісової промисловості;
Промисловості будівельних матеріалів;
Земельних справ;
Зернових і тваринницьких радгоспів;
Фінансів;
Торгівлі;
Внутрішніх справ;

Державної безпеки;
Юстиції;
Охорони здоров'я;
Державного контролю;
Оборони».


Голова Президії Верховної Ради УРСР

Секретар Президії Верховної Ради УРСР

м. Київ,
4 березня 1944 р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).