Котику сіренький

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Котику сіренький

\relative c' {
\numericTimeSignature
\omit Score.BarNumber
\tempo "Помірно"
\time 4/4 \key c \major
\autoBeamOff
e8 a8 b8 d16([ c16]) b4 a4 | e8 a8 b8 d16([ c16]) b4 a4 | d8 d8 d8 c8 b4 a4 | \break
d8 d8 d8 c8 b4 a4 | e8 a8 b8 d16([ c16]) b4 a4 | e8 a8 b8 d16([ c16]) b4 a4 | d8 d8 d8 c8 b4 a4 | \break
d8 d8 d8 c8 b4 a4 | e8 a8 b8 d16([ c16]) b16([ a16]) b8 a4 | e8 a8 b8 d16([ c16]) b16([ a16]) b8 a4 | c16([ a8.]) c16([ a8.]) c16([ a8.]) e'8 r8 \bar "|."
}
\addlyrics {
\set fontSize = #-3
Ко -- ти -- ку сі -- рень -- кий, | Ко -- ти -- ку бі -- лень -- кий,  | Кот -- ку во -- ло -- ха -- тий, |
Не хо -- ди по ха -- ті! | Не хо -- ди по __ ха -- ті, | Не бу -- ди ди -- тя -- ти! | Ди -- тя бу -- де спа -- ти, |
Ко -- тик вор -- ко -- та -- ти. | Ой на ко -- та __ вор -- ко -- та, | На ди -- ти -- ну __ дрі -- мо -- та. | а -- а __ а __ а!
}

Котику сіренький,
Котику біленький,
Котку волохатий,
Не ходи по хаті,
Не ходи по хаті,
Не буди дитяти.
Дитя буде спати,
Котик воркотати.
Ой на кота воркота,
На дитину дрімота.
А-а, а-а, а-а, я!