Лист Григорія Потьомкіна до Никифора Феотоки від 9.2.1786 року

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лист Григорія Потьомкіна до Никифора Феотоки від 9.2.1786 року
Григорій Потьомкін
1786
Див. також: Письмо князя Г. А. Потемкина къ Архіепископу Никифору Феотоки

Преосвященнѣйшій владыко, Милостивый Государь и Архипастырь мой!

Находящійся при консисторіи вашего преосвященства коллежской секретарь Василій Вербицкій въ сходственность одобренія вашего за добропорядочную свою службу сего года генваря 30 дня награжденъ отъ правительствующаго сената чиномъ коллежскаго ассесора; чего ради въ соблюденіе законнаго порядка, объявя ему сей чинъ, повелите, ваше преосвященство, привести его къ присягѣ, за повышеніе чина учинить надлежащій по законамъ вычетъ и деньги отослать, куда слѣдуетъ.

Прозьба секундъ-маіора Алфераки по уваженію вашего за него ходатайства такъ-же исполнена. Я предложилъ Екатеринославскому намѣстническому правленію, чтобы просимая имъ, Алфераки, земля для безпрепятственнаго владѣнія была ему утверждена. Известивъ о семъ ваше преосвященство со особливымъ удовольствіемъ пріемлю сей случай къ удостовѣренію васъ о томъ истинномъ почтеніи, съ коимъ имѣетъ честь быть вашего преосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря моего покорный слуга кн. Потемкинъ. № 88, февраля 9 дня 1786 года. Преосвященному архіепископу Никифору Славенскому.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1928 року і автор помер щонайменше 100 років тому.