ЛЕУАК/5/Письмо князя Г. А. Потемкина къ Архіепископу Никифору Феотоки

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи. Матеріалы для исторіи Запорожских козаковъ (1909
Я. П. Новицкій, А. Синявскій, В. Бідновъ, В. Даниловъ, під ред. Я. П. Новицкій, А. Синявскій, перекладено з російської мови користувачами Вікіджерел
Письмо князя Г. А. Потемкина къ Архіепископу Никифору Феотоки (В. Бѣднов) (1909
1786 року лютого 9. Лист князя Г. О. Потьомкіна до архієпископа Никифора Феотоки.

Преосвященнѣйшій владыко, Милостивый Государь и Архипастырь мой!

Находящійся при консисторіи вашего преосвященства коллежской секретарь Василій Вербицкій въ сходственность одобренія вашего за добропорядочную свою службу сего года генваря 30 дня награжденъ отъ правительствующаго сената чиномъ коллежскаго ассесора; чего ради въ соблюденіе законнаго порядка, объявя ему сей чинъ, повелите, ваше преосвященство, привести его къ присягѣ, за повышеніе чина учинить надлежащій по законамъ вычетъ и деньги отослать, куда слѣдуетъ.

Прозьба секундъ-маіора Алфераки по уваженію вашего за него ходатайства такъ-же исполнена. Я предложилъ Екатеринославскому намѣстническому правленію, чтобы просимая имъ, Алфераки, земля для безпрепятственнаго владѣнія была ему утверждена. Известивъ о семъ ваше преосвященство со особливымъ удовольствіемъ пріемлю сей случай къ удостовѣренію васъ о томъ истинномъ почтеніи, съ коимъ имѣетъ честь быть вашего преосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря моего покорный слуга кн. Потемкинъ. № 88, февраля 9 дня 1786 года. Преосвященному архіепископу Никифору Славенскому.

(Зі справи приказ. столу 1786 р., № 57: „о пожалованіи Славенской духовной консисторіи секретаря Василія Вербицкаго чиномъ коллежскимъ ассессоромъ").

Примітка. Василь Вербицький із 1764 року служив при Св. Синоді копістом, підканцелеристом та канцеляристом, а з 19 жовтня 1776 року перебував секретарем Славенської консисторії.

Повідомив В. Біднов.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1926 року.
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1935 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.