Наша пісня (1916)/До волї з неволї!

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наша пісня
До волї з неволї!
(музика Ярославенка
слова Л.
)
• Цей текст написаний желехівкою.
• Інші версії цієї роботи див. До волі з неволі зривайся, лети
Вецляр: Союз визволення України, 1916
До волї з неволї!

Tempo di marcia.
Ходом жваво.

Музика Ярославенка.

 

\relative c' {
 \autoBeamOff
 \omit Score.BarNumber
 \hide Score.MetronomeMark
 \dynamicUp
 \key f \major
 \time 2/4
 \tempo 4 = 120
%1
\partial 8 c8\f | c'4. a16 f | c4 d8 e | f4 bes8 d | d4 r8 c \break
%2
\hide Score.Clef \hide Score.KeySignature
bes4 g8 bes | e4 d8 d | c4(a8[c]) | g4 r8 c, | c'4. a16 f \break
%3
c4 d8 e | f4 bes8 d | d4 r8 c | bes4 g8 d' | c4 a8 a \break
%4
\slurDown c4(bes8[g8]) \slurNeutral | f4 r8 c
\repeat volta 2 { c'4\mf c8 c | c4 \once \stemUp bes8 a | g4 g8 a \break
%5
bes4 r8 d, | d'4 d8 d | e4 d8 d | c4(a8[c]) | g4 r8 c, \break
%6
c'4.\f a16 f | c4 d8 e | f4 bes8 d | d4 r8 c | bes4 g8 d' \break
%7
c4 c8 f | \slurDown c4(bes8[g]) }
\alternative { {f4 r8 c}  {f4 r8} } \bar "|" \stopStaff s4 
}

\addlyrics {
 \override LyricText.font-size = #0
До во -- лї з_не -- во -- лї зри -- вай ся, ле -- ти! Чи
ба -- чиш, всьо не -- бо па -- ла__- -- -_є: По -- жар бє, як
мо -- ре, на на -- ші ха -- ти Про -- клятий _ хто ни -- нї дрі --
ма___- -- -_є! Як славно _ бу -- ва -- ло ко -- заць -- кі си --
ни бо -- ро -- лись до смерти _ за -- ги__- -- -_ну. Так
буде - мо, браття, _ бо -- ро -- тись і ми За на -- шу сьвя --
ту У -- кра -- ї__- -- ну! Як ну!
}
 

Гей хлопцї — молодцї, не гайтесь, спішіть,
Ставайте при нашім прапорі!
Тарас на нас кличе: кайдани порвіть,
І кривду втопіть в чорнім морі!


Чи мало терпіли покірні батьки
Терпіти вже нам надоїло,
Свободу лиш дїлом здобудемо ми,
Тож, братя, берім ся за дїло!

Л.