Наша пісня (1916)/Стоїть явір над водою

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наша пісня
Стоїть явір над водою
(народна пісня)
• Цей текст написаний желехівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Стоїть явір над водою
Вецляр: Союз визволення України, 1916
Стоїть явір над водою.

Народня пісня.

 

\relative c'' {
 \autoBeamOff
 \omit Score.BarNumber
 \key bes \major
 \time 4/4
%1
g4\p \dynamicUp bes8.([a16\<]) g4\! d'8.([bes16]) | a4. fis8\> d4\! d | g bes8.\<([a16])\! g4 \stemUp d'8.([bes16]) \stemNeutral \break
%2
\hide Score.Clef \hide Score.KeySignature
a4. fis8\> d4.\! r8 \bar ".|:" \dynamicDown bes'4\f^\markup {\italic "cresc."} \dynamicUp d8.([c16]) bes4 f'8([ d]) | \stemUp c8.([b16]) c8.([cis16]) \stemNeutral d4.\>(a8)\! \break
%3
\set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/8)
c8([ bes]) a8([ g]) d'4.->(fis,8) | \afterGrace g2 {bes16([ a])}\> g4 r\! \bar ":|." \stopStaff s1
}
\addlyrics {
 \override LyricText.font-size = #0
Сто -- їть я -- вір над во -- до -- ю В_во -- ду по -- хи --
лив _ ся; На ко -- за -- ка при -- го -- донька,
ко -- зак зажу_- рив ся.
}
 

Не хили ся, явороньку,
Ще ти зелененький!
Не жури ся, козаченьку,
Ще ти молоденький.

Не рад явір хилити ся,
Вода корінь миє,
Не рад козак журити ся,
Да серденько ниє.

Ой поїхав в Московщину
Козак молоденький —
Оріхове сїделечко.
І кінь вороненький.

Ой поїхав в Московщину
Да там і загинув;

Свою милу Україну
На віки покинув.

Казав собі насипати
Високу могилу;
Казав собі посадити
В головах калину.

Будуть пташки прилїтати
Калиночку їсти;
Будуть менї приносити
Від родоньку вісти!..

Із збірника Я. Едлїчка.