Оповідання про Майкла Паркера

Матеріал з Вікіджерел
Оповідання про Майкла Паркера
Майк Йогансен
Харків: Література і мистецтво, 1931
Обкладинка
МАЙК ЙОГАНСЕН
 
ОПОВІДАННЯ
ПРО
МАЙКЛА ПАРКЕРА
 
 
ЛІТЕРАТУРА І МИСТЕЦТВО
ХАРКІВ 1931

Бібліографічний опис цього видання вміщено в „Літопису Українського Друку“, „Картковому репертуарі“ та інших покажчиках Української Книжкової Палати.

 
ОБКЛАДИНКА РОБОТИ
 

ДВОУ. 4-а друкарня імени В. І. Леніна, Одеса, Пушкінська 18. Зам. № 1768.


Одміськліт № 2186/6607. 12/VI—31. 2½ арк. (ОСТ 364 Б6)  Тираж 5.000 пр.

ЗМІСТ

Стор.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
10
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
19
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
34
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
53

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ
ДВОУ


Об'єднує державні типізовані видавництва:

Державне в-во підручників „Радянська Школа“, Харків, вул. Вільної Академії, 5.

Державне Технічне вид-во, Харків, Сергієвський майдан, 5.

Державне сільсько-господарче вид-во, Харків, Сергієвський майдан, 5.

Державне вид-во соціяльно-економічної літератури „Пролетар“, Харків, вул. Вільної Академії, 5.

Державне вид-во дитячої і юнацької літератури „Молодий Більшовик“, Харків, 2. Радянський пров., 2.

Державне вид-во художньо-мистецької літератури і графіки „Література і Мистецтво“, Харків, вул. Вільної Академії, 5.

Державне вид-во військової і фізкультурної літератури „На варті“, Харків, вул. К. Лібкнехта, 31.

Державне вид-во з питань медицини і природознавства Державне Медичне вид-во, Харків, вул. Вільної Академії 6-8.

Державне вид-во професійно-робітничої літератури „Український Робітник“, Харків, Палац Праці.

Укркнигоцентр Державного Видавничого Об'єднання України розповсюджує через свої філії та книгарні всю продукцію типізованих видавництв об'єднаних у ДВОУ, так періодичного, як і неперіодичного характера, поширює й паперові вироби, наочне й канцелярійне приладдя.

Укркнигоцентр, Харків, вул. К, Лібкнехта, 31.

Кожний комсомолець повинен стати ланкою в справі поширення книжки в маси, в справі здійснення культурної революції.

Отже, комсомольче, допомагай в цій справі нашій книгорозповсюдницькій мережі.


 
Правління: ДВОУ: Харків, вул. Лібкнехта, 31.
 


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1937 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.