Побратався сокілъ

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Побратався сокілъ
Народна дума
Санктпетербургъ: 1861
Зі статті Олександра Сєрова. Музика південноруських пісень.
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Побратався сокіл

I.
Побратався сокілъ.

По бра та́ вся со́ – кілъ зъ си зо кри́ лимъ о – – – рло́мъ
»Ой бра́ – – те мій, бра́ те, си зо кри́ – лий о́ рле!
Зоста вля́ ю то бі всі мо і ро ско́ – – – ші,
Всі мо і ро – ско́ – – – ші, всі мо і – у жи́ тки;
Всі мо і ро ско́ – ші, всі мо і у жи́ – – – тки,
Всі мо і у – жи – – – тки, и ма ле́ – нькі ді тки.
А самъ по – ли – ну́ у чу жу́ – сто́ – – ро ну,
Въ чу жу́ сто ро – не́ – – – ньку шу ка́ть та – ла́ но ньку.
Ой якъ до́ бре бу́ – де, то я й за ба рю́ – – – ся;
А якъ ху́до – бу́ – – – де, то й на за́ – дъ ве рну́ ся.
Літа́ со́кілъ лі – то, літа́ со́ кілъ дру́ – – – ге,
На тре́ те е – лі – – – то со́ кілъ при – лі та́ е;
Со́ кілъ при лі та́ – е та ор ла́ пи та́ – – – е;
»А де́ жъ мо і, бра́ – – – те, ма ле́ ньки – і діти?«

— Тво і, бра́ те, ді – ти по ли ну́ ли въ лу – – – ги́,
По ли ну́ ли – въ лу – – – ги́ зъ ве ли ко – і ту́ ги;
Сі ли, па́ ли ді ти на ви со́ кімъ дре́ – – – ві,
На ви со́ кі – мъ дре́ – – – ві, на ко лю́ – чімъ те́ рні;
При і ха ли па – ни́ изъ чу жо́ і сто – – ро ни́,
Терни́ по ру – ба́ – – – ли, со ко ля́ – тъ за бра́ ли.
Те рни́ по ру ба́ – ли, со ко ля́тъ за бра́ – – – ли,
Ту ре́ цько му – ца́ – – – рю въ по да́ ро къ по сла́ ли, —
Пла́ че со́ кілъ, пла́ – че, слё за́ ми рида́ – – – е, —
Дрі бни́ ми слё за́ми ри да́ – – – е, —
Дрі бни́ ми слё – за́ – – – ми всі лу ги́ – сто пляе:
При до́ брій го ди́ – ні й чу жі по бра ти́ – – – ми,
При ли хій го – ди́ – ні, й чу жі бра та́ ю – – – тця,
При ли хій го – ди́ – – – ні й сво і цу – ра́ – ю – тця.

(Зъ Переко́пу).