Постанова Президії ВР УРСР від 6.8.1980 «Про організацію роботи по опублікуванню законів УРСР, постанов та інших актів ВР УРСР, указів …»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ВВР/1980/34 (1980
Президія Верховної Ради Української РСР
Про організацію роботи по опублікуванню законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР
Відомості Верховної Ради УРСР, 1980, № 34, с. 690–692
Emblem of the Ukrainian SSR.svg
ПОСТАНОВА
Президії Верховної Ради Української РСР
655. Про організацію роботи по опублікуванню законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок опублікування законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР і набрання ними чинності» Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Керівництво роботою по опублікуванню законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР здійснюється Секретарем Президії Верховної Ради Української РСР.

2. За розпорядженням Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР на оригіналах актів, що підлягають опублікуванню, робляться такі написи:

«Підлягає опублікуванню у «Відомостях»; «Підлягає опублікуванню у «Відомостях» і газетах «Радянська Україна» та «Правда Украины».

Ці написи можуть містити також вказівки про обнародування як повного тексту акта, так і його викладу в інших органах преси, по телебаченню, радіо або про передачу телеграфом.

3. На актах, що не публікуються відповідно до статті 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок опублікування законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР і набрання ними чинності», робиться напис «Не підлягає опублікуванню».

4. Організація роботи по опублікуванню актів Верховної Ради Української РСР і її Президії, надсилання цих актів для опублікування, контроль за правильністю і своєчасністю їх опублікування покладаються на Управління Справами Президії Верховної Ради Української РСР.

5. «Відомості Верховної Ради Української РСР» видаються щотижня.

Випуск «Відомостей» і офіційний переклад актів на російську мову провадяться редакційно-видавничою частиною Управління Справами Президії Верховної Ради Української РСР.

6. «Відомості Верховної Ради Української РСР» складаються з трьох розділів і Додатку.

7. У першому розділі «Відомостей Верховної Ради Української РСР» публікуються:

закони Української РСР, постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР;
укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР нормативного характеру та інші укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР, що мають загальне значення;
міжнародні договори Української РСР;
укази Президії Верховної Ради Української РСР про звільнення з посади і призначення окремих осіб, які входять до складу Ради Міністрів Української РСР та інших органів, що утворюються чи обираються Верховною Радою Української РСР та її Президією, про призначення і відкликання дипломатичних представників Української РСР в іноземних державах і при міжнародних організаціях.

8. У другому розділі «Відомостей Верховної Ради Української РСР» публікуються укази Президії Верховної Ради Української РСР про нагородження від імені Президії Верховної Ради СРСР державними нагородами СРСР, Почесними Грамотами і Грамотами Президії Верховної Ради Української РСР, про присвоєння почесних звань Української РСР, а також інші акти персонального характеру.

9. У третьому розділі «Відомостей Верховної Ради Української РСР» публікується інформація про діяльність Верховної Ради Української РСР, Президії Верховної Ради Української РСР, постійних комісій та інших органів Верховної Ради Української РСР та її Президії, а також з інших питань.

10. Акти, що публікуються у першому і другому розділах «Відомостей Верховної Ради Української РСР», поміщаються у статтях, які мають відповідні порядкові номери. Додатки до актів поміщаються у тих же статтях, що й самі акти.

11. У Додатку до «Відомостей Верховної Ради Української РСР» публікуються в разі потреби за розпорядженням Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР укази Президії Верховної Ради Української РСР про нагородження державними нагородами великих груп громадян, а також інші документи і матеріали.

12. Надсилання актів Верховної Ради Української РСР та її Президії для опублікування в пресі (крім «Відомостей» та газет «Радянська Україна» і «Правда Украины»), обнародування по телебаченню і радіо провадиться Управлінням Справами Президії Верховної Ради Української РСР через Радіо-телеграфне агентство України при Раді Міністрів Української РСР (РАТАУ).

13. Публікація інформаційних повідомлень про акти Президії Верховної Ради Української РСР, які не були опубліковані, допускається з дозволу Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР.

14. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 24 вересня 1958 року «Про питання опублікування і набрання чинності законами Української РСР, постановами Верховної Ради Української РСР, указами і постановами Президії Верховної Ради Української РСР».


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ, 6 серпня 1980 р.
№ 681–X.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).