Резолюція Європарламенту про безвізовий режим між Україною та ЄС

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Резолюція Європарламенту про безвізовий режим між Україною та ЄС
Європарламент, перекладено з англійської мови користувачами Вікіджерел
2017
Джерело: Third countries whose nationals are subject to or exempt from a visa requirement: Ukraine
Резолюція Європейського Парламенту
Треті країни, громадяни яких підлягають або звільняються від візових вимог: Україна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, і, зокрема, пункт (а) статті 77 (2),

беручи до уваги пропозицію Європейської комісії,

після представлення проекту законодавчого акту в національних парламентах,

діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури,

Беручи до уваги, що:

(1) Постанова Ради (ЄС) № 539/2001 містить перелік третіх країн, громадяни яких повинні мати візи при перетині зовнішніх кордонів держав-членів, а також країн, громадяни яких звільнені від цієї вимоги. Склад списку третіх країн, перерахованих у додатках I і II повинен відповідати і відповідає критеріям, встановлених у Постанові (ЄС) № 539/2001. Посилання на треті країни, щодо яких ситуація змінилася, повинні бути переведені з одного додатка до іншого, в залежності від обставин.

(2) Слід визнати , що Україна виконала всі вимоги, викладені в Плані дій щодо лібералізації візового режиму, представленого урядом України в листопаді 2010 року, і таким чином відповідає критеріям для звільнення своїх громадян від візових вимог при поїздках на території держав-членів. Подальше виконання Україною цих вимог, зокрема, боротьби з організованою злочинністю і корупцією - буде предметом належного контролю з боку Комісії згідно з відповідним механізмом, викладеним у Постанові (ЄС) № 539/2001.

(3) Посилання на Україну, таким чином, слід перенести з додатку I в Додаток II згідно з Постановою (ЄС) № 539/2001. Таке звільнення від візових вимог повинно застосовуватися тільки для власників біометричних паспортів України відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

(4) Дана Постанова є розвитком Шенгенських положень, які не застосовуються Сполученим Королівством відповідно до Рішення Ради 2000/365/EC; Сполучене Королівство не приймає участі в прийнятті даної Постанови, не зобов'язане нею і не підпорядковується її дії.

(5) Дана Постанова є розвитком Шенгенських положень, які не застосовуються Ірландією відповідно до Рішення Ради 2002/192/EC; Ірландія не приймає участі в прийнятті даної Постанови, не зобов'язана нею і не підпорядковується її дії.

(6) Що стосується Ісландії та Норвегії, дана Постанова є розвитком Шенгенських положень за змістом Угоди, укладеної Радою Європейського Союзу з одного боку, й Ісландською Республікою та Королівством Норвегія, з іншого боку, відносно асоціації останніх з реалізацією, застосуванням і удосконаленням Шенгенських положень, які підпадають під область, зазначену в пункті B статті 1 Рішення Ради 1999/437/EC.

(7) Що стосується Швейцарії, дана Постанова є розвитком Шенгенських положень за змістом Угоди між Європейським Союзом, Європейським Співтовариством та Швейцарською Конфедерацією про асоціацію з реалізацією, застосуванням та удосконаленням Шенгенських положень, які підпадають під область, зазначену в пункті B статті 1 Рішення 1999/437/EC в поєднанні зі статтею 3 Рішення Ради 2008/146/EC.

(8) Що стосується Ліхтенштейну, дана Постанова є розвитком Шенгенських положень за змістом Угоди між Європейським Союзом, Європейським співтовариством, Швейцарською Конфедерацією та Князівством Ліхтенштейн про приєднання Ліхтенштейну до Угоди між Європейським Союзом, Європейським співтовариством і Швейцарською Конфедерацією про асоціацію Швейцарії з реалізацією, застосуванням та розвитком Шенгенських положень, які підпадають під область, зазначену у пункт B статті 1 Рішення 1999/437/EC в поєднанні зі статтею 3 Рішення Ради 2011/350/EC.

ПРИЙНЯЛИ ДАНУ ПОСТАНОВУ:

Стаття 1

До постанови (ЕC) № 539/2001 внести такі зміни:

(A) в частині I Додатка I («ДЕРЖАВИ») посилання на Україну вилучити.

(B) в частині 1 Додатку II («ДЕРЖАВИ»), вставити наступне посилання:

"Україна"*

_______________

  • Відмова у видачі візи обмежується власниками біометричних паспортів, виданих Україною відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Стаття 2

Дана постанова набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Дана постанова є обов'язковою в повному обсязі і безпосередньо застосовується в державах-членах відповідно до договорів.

Вчинено в ...

Від Європейського парламенту Президента

Від Ради Президент

Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).