Русалка Днѣстровая/Розмежє Острова и Дроховичь, з образцем

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

А се я панъ ленко староста Зоудечовьскій, свѣдчю сімъ своимъ лістомъ каждомоу добромоу кто коли нань оузрить, іли хто колі єго оуслышить чтоучи, Комоужъ то єго боуде потребно; Аже єсми розъѣхали граніцю межи паномъ юрковьскімъ, и паномъ ивашкомъ борыніцкимъ межі острова и дроховічь, и закопы єсмо закопалі вѣчныи. А имають пана юрковьского люді изь острова ись юкшовець имають дрыва роубаті, але не паствіті, ані свінеі оупоущаті оу лѣсь. А закопы копалі панъ михалъ малеховьскій, панъ григорь бартошовьскій а слуга мой илко. А при томь свѣдці былі, панъ дмитрь ролчьковічь, а панъ петръ цебровьскій, а панъ янъ зоубрьскій, а панъ куліковьскій, а панъ сенько процевічь, а панъ татомирь баліцкій, а иныхь прі томь досыть добрыхь было. А к семоу листу приложіли єсмо свою (пе) чать подь а лѣты рождества христова ҂а лѣть и у҃ лѣть к҃ д҃ го лѣта. — (1424.)


Примѣтка. Сей лист списан на пергаменѣ; у спода привѣшена печать воскова надпсована лѣтами и затерта.