Словарь української мови (1924)

Матеріал з Вікіджерел
Словарь української мови
Борис Грінченко
Берлін: Українське слово, 1924
• Інші версії цієї роботи див. Словарь української мови

 
А · Б · В · Г · Ґ · Д · Е · Є · Ж · З · И · І · Ї · Й · К · Л
М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ю · Я
 
 

СЛОВАРЬ

УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ВИ

 

зібрала


редакція журнала „Кіевская Старина“

 

Упорядкував, з додатком власного матеріялу,

 

Бори́с Грінче́нко.

 

У КИЇВІ, 1909.

СЛОВАРЬ

УКРАИНСКАГО ЯЗЫКА

 

собранный


редакціей журнала „Кіевская Старина“.

 

Редактировалъ, съ добавленіемъ собственныхъ матеріаловъ,

 

Б. Д. Гринченко.

 

Россійской Императорской Академіей Наукъ удостоенъ второй преміи Н. И. Костомарова.

 

КІЕВЪ, 1909.

 
Copyright 1924 by
„Ukrainske Slowo“ G. m. b. H.
Buch- und Zeitungsverlag, Berlin
 
ЕЛЬЗНЕРДРУК / БЕРЛІН
Друковано власним способом передруковування

 
ВІД ВИДАВНИЦТВА.
 

 

Тяжкі обставини еміґрації, на наш превеликий жаль, не дали нам можливости видати отсю надзвичайно цінну й важну для поширення нашої культури, особливо серед зросійщених Українців, працю в переробленому й справленому виданню й примусили нас видати її фотоґрафічним способом і у зменшеному, підручному форматі. Але це завдання ми постараємося виконати ще в самому найблизчому часі.

Зачинаючи з цієї книжки цілу серію словарів, ми сподіємося, що зустрінемо серед громадянства розуміння нашої праці й піддержку.


ВИДАВНИЦТВО „УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО”.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.