Словарь української мови (1924)/Крестныя имена людей

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Словарь української мови
Борис Грінченко
Крестныя имена людей
Берлін: Українське слово, 1924
 
Крестныя имена людей.
 

 

Примѣчаніе. Очень часто имена, являющіяся по формѣ уменьшительными, употребляются народомъ какъ основныя, таковы напр. Грицько, Харько, Химка и пр. Чтобы отмѣтить это, всѣ такія имена поставлены какъ основныя, не смотря на ихъ форму. Въ остальномъ съ уменьшительными и ласкательными именами людей принятъ тотъ же порядокъ, что и во всемъ словарѣ: всѣ онѣ указываются при основномъ, при чемъ, если уменьшительное въ алфавитномъ порядкѣ слѣдуетъ непосредственно за основнымъ, то оно, какъ и всѣ непосредственно слѣдующія за нимъ уменьшительныя, отдѣльно въ алфавитъ не выставляется; въ противномъ случаѣ уменьшительное стоитъ на своемъ мѣстѣ въ алфавитѣ со ссылкой на основное. Буквы ВД. при имени значатъ, что оно выписаво изъ книги и доставлено г-номъ В. Дорошенко (къ сожалѣнію имъ не отмѣчены были источники); имена, помѣченныя Лохв. у., записаны также имъ отъ народа въ Лохвицкомъ уѣздѣ.

 

 
А.

Абаку́м, ма, м. Аввакумъ. Лохв. у. См. Бакум.

Авди́на, ни, ж. = Явдоха. Радом. у.

Ави́ло, ла, м. Вавила. Лохв. у.

Агапо́н, на, м. Агаѳонъ. Лохв. у. См. Гапон.

Ада́м, ма, м. Адамъ. Чуб. III. 333. См. Одам, Ядам. Ум. Ада́сь. ВД.

Акса́на, ни, ж. = Оксана. Федьк. III. 108.

Аксе́нія, нії, Аксе́ня, ні, ж. = Оксана. Федьк. I. 120, 118. Федьк. Пов. 55.

Амро́с, са, Амро́сь, ся, м. Амвросій. Левч. 183. Лохв. у. См. Омрось.

Ана́н, на, м. Ананія. Шейк. Ум. Ана́нечко, Ана́нцьо, Ана́ньо. Шейк.

Анато́ль, ля, м. Анатолій. Св. Л.

Андрі́єць, йця, Андрі́єчко, ка, м. Ум. отъ Андрій.

Андрі́й, рі́я, м. Андрей. МВ. II. 8. Чуб. III. 382. Ум. Андрі́йко. Чуб. III. 311. МВ. II. 7. Андрі́єчко. Чуб. IV. 121. Андрі́єць. ВД. Андрі́йцьо. Подольск. г. Андрія́ш, Андру́нь. ВД. Андро́сь. ВД. Андру́сь. Павл. 75. Андру́сик. ВД. Андру́сенько О. 1862. IV. 23. Чуб. V. 350. См. Андрух, Ондрій, Яндрій, Яндрух.

Андрія́н, на, м. Адріанъ. Лохв. у. Левч. 183.

Андрія́ш, ша, м. Ум. отъ Андрій.

Андро́н, на, м. Андроникъ. Лохв. у. Левч. 183.

Андро́сь, ся, м. Ум. отъ Андрій.

Андру́нь, ня, м. Ум. отъ Андрій.

Андру́сенько, Андру́сик, ка, Андру́сь, ся, м. Ум. отъ Андрій.

Андру́х, ха, м. = Андрій. Фр. Пр. 5. Ум. Андру́шко. Ном. № 5289. Фр. Пр. 5.

А́нна, ни, ж. = Ганна. Чуб. III. 95.

Анни́ця, ці, ж. = Анна. Вх. Зн. 1. Гол. II. 822. Ум. Анни́чка. Вх. Зн. 1. Анни́ченька. Гол. II. 130.

Анти́п, па, м. Антипа. Лохв. у. Ум. Анти́пко. Лохв. у.

Анті́н, то́на, м. Антонъ. Ном. № 675. Ум. Антінко. Грин. III. 101. Анто́сь. Лохв. у. Анто́сьо. Св. Л. См. Антох.

Антони́на, ни, ж. Антонина. ВД. См. Антонія, Антоха.

Анто́нія, нії, ж. = Антонина. ВД. Ум. Антося. ВД.

Анто́сь, ся, Анто́сьо, ся, м. Ум. отъ Антін.

Анто́ся, сі, ж. Ум. отъ Антонія.

Анто́х, ха, м. = Антін. ВД. Ум. Антошко. Фр. Пр. 7.

Анто́ха, хи, ж. = Антонина. ВД. Ум. Антоша. ВД.

Анто́шко, ка, м. Ум. отъ Антох.

Аре́хвій, вія, м. Ареѳа. Лохв. у.

Арна́пій, пія, м. Харлампій. Лохв. у.

Арсе́н, на, м. Арсеній. Лохв. у. Левч. 183.

Арте́м, ма, м. Артемій. Лохв у. Левч 183. См. Артюх.

Артю́х, ха́, м. = Артем. ВД.

Архи́п, па, м. Архипъ. Чуб. I. 166. Ум. Архи́пко. Лохв. у.

Ахтана́сій, сія, м. Аѳанасій. Лохв. у. См. Охтанас, Опанас.

 
Б.

Бази́лій, лія, м. = Василь. Подольск. у. Ум. Бази́лько. ВД. Базь. ВД. Базько́. ВД.

Баку́м, ма, м. = Абакум. Лохв. у.

Бене́дь, дя, м. = Бенедик. Черк. у.

Богда́н, на, м. Богданъ. Левч. 183. АД. I. 163. Ум. Богдане́ць, Богда́нко. АД. I. 166. Левч. 183.

Бори́с, са, м. Борисъ. Ном. № 451. Грин. III. 664. Ум. Бори́сня. ВД. Бори́ско. Лохв. у.

 
В.

Вави́ло, ла, м. Вавила. Лохв. у.

Ва́врик, ка, Ва́вричок, чка, м. Ум. отъ Вавро.

Вавро́, ра́, м. Лавръ. Лохв. у. Ум. Ва́врик. ВД. Ва́вричок. ВД.

Ва́вря, рі, ж. Мавра. Лохв. у.

Вади́м, ма, м. Вадимъ. Лохв. у.

Ваку́ла, ли, м. Вуколъ. Левч. 183. Ум. Ваку́лик. ВД.

Ва́нічко, ка, Вань, ня, Ванько́, ка, Ва́ньо, ня, Ваню́сьо, ся, Ваню́шко, ка, м. Ум. отъ Іван.

Вара́ва, ви, м. = Варнава. Лохв. у.

Варва́ра, ри, ж. Варвара Ном. № 504. Ум. Варва́рка. ВД. См. Варка.

Варвари́на, ни, ж. = Варка.

Вариво́н, на, м. Илларіонъ. Лохв. у.

Ва́рка, Ва́рька, ки, ж. = Варвара Лохв. у. Ум. Ва́рочка. Чуб. III. 215. Вару́ся. Мил. 106.

Варла́м, ма, м. Варлаамъ. Лохв. у. Левч. 183.

Ва́рочка, ки, ж. Ум. отъ Варка.

Вару́ся, сі, ж. Ум. отъ Варка.

Ва́са, си, ж. Васса. Лохв. у.

Васи́лечко, ка, м. Ум. отъ Василь.

Васили́на, ни, ж. Василиса. Лохв. у. Левиц. ПЙО. I. 171. Ум. Васили́нка. ВД. Васили́ночка. ВД.

Васи́ль, ля́, м. Василій. Ном. № 4307. К. ЧР. 7. Ум. Васи́лечко. ВД. Васи́лько. Лохв. у. Чуб. III. 211. Васильо́к. Лохв. у. Васи́льчик. Гол. II. 424. Вась. ВД. Васько́. Лохв. у. Ва́сьо. ВД. Васю́н. Лохв. у. См. Базилій, Васко, Васюта.

Васко́, ка, м. = Васько. Вх. Лем. 395.

Ва́ська, ки, ж. 1) = Васа. Васильк. у. 2) = Василина. Лохв. у.

Васько́, ка, Ва́сьо, ся, м. Ум. отъ Василь.

Васю́к, ка́, м. Ум. отъ Василь.

Васю́та, ти, м. = Василь. К. ЧР. 25. Левч. 183.

Ве́кла, ли. ж. Ѳекла. Лохв. у. Ном. № 10889.

Веленди́к, ка, м. = Венедик. Лохв. у.

Венеди́к, ка, м. Венедиктъ. Лохв. у. См. Бенедь, Вендик, Венедихт.

Венеди́хт, та, м. = Венедик. Лохв. у.

Венди́к, ка, м. = Венедик. Лохв. у.

Веремі́й, мі́я, м. = Ярема. Лохв. у. Ном. № 3428.

Вике́нт, та, м. Викентій. Лохв. у.

Ви́ктір, тора, Ви́ктор, ра, м. Викторъ. Лохв. у. Левч. 183. Ум. Ви́кторко. Чуб. III. 310. Ум. Ви́тя. ВД. Ви́тька. ВД. Витько́. ВД. См. Вихтарь.

Висарійо́н, на, м. Виссаріонъ. Лохв. у. Ум. Ви́ся. ВД.

Вита́ль, ля́, м. Виталій. ВД.

Ви́тька, ки, Витько́, ка, Ви́тя, ті, м. Ум. отъ Виктір.

Ви́хтарь, ря, Ви́хтір, тора, Ви́хторь, ря, м. = Вихтір. Лохв. у.

Ві́вдя, ді, ж. Евдокія. Лохв. у. Ном. № 6439.

Ві́ра, ри, ж. Вѣра. Лохв. у. Ум. Ві́рка. Лохв. у. Левч. 185. Ві́рочка. ВД.

Вдади́марь, Влади́мирь, ря, м. = Вододимир. Лохв. у.

Вла́дьо, дя, м. Ум. отъ Володимир.

Войме́н, на, м. = Євмен. Лохв. у.

Волода́рь, ря, м. = Вододимир. Левч. у.

Воло́дик, ка, Воло́дичок, чка, м. Ум. отъ Володимир.

Володи́мир, ра, м. Владиміръ. Левч. 183. Ум. Воло́дик. ВД. Воло́дичок. ВД. Володи́мирко. ВД. Володко́. ВД. Воло́дька. Лохв. у. Алв. 105. Воло́дько. Левч. 183. Воло́дя. Лохв. у. См. Володарь, Ладим, Ладимарь, Ладимир.

Володисла́в, ва, м. Владиславъ. ВД.

Володко́, ка́, Воло́дька, ки, Воло́дько, ка, Воло́дя, ді, м. Ум. отъ Володимир.

Волю́нька, ки, ж. = Олюнька. ВД.

Волю́ська, ки, ж. = Волюнька. ВД.

Всеволо́д, да, м. Всеволодъ. ВД.

Ву́стя, ті, ж. Іустинія. Лохв. у.

 
Г.

Гаврас, са, м. Гервасій. Вх. Лем. 401.

Га́врик, ка, м. Ум. отъ Гаврило.

Гаври́лко, ка, м. Ум. отъ Гаврило.

Гаври́ло, ла, м. Гавріилъ. Рудч. Ск. I. 13. Ном. № 8044. Ум. Га́врик. Лохв. у. Левч. 183. Гаври́лко. Ном. № 5513. Гаври́лочко. Чуб. V. 1119. См. Ґабро.

Галаді́й, дія, м. Галактіонъ. Могилев. у.

Гали́на, ни, ж. 1) Галина. ВД. 2) = Ганна. ВД. Ум. Гали́нка. См. еще при словѣ Ганна.

Галиня́, ня́ти, Галиня́тко, ка, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́лка, ки, ж. = Ганна. Лохв у.

Га́лонька, Га́лочка, ки, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́лька, ки, ж. = Ганна. Лохв. у. Ном. № 507.

Га́льшка, ки, ж. = Ганна. ВД.

Галю́ня, ні, Галю́ся, сі, Галю́сенька, Галю́тонька, Галю́тка, Галю́точка, ки, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́ля, лі, ж. Ум. отъ Ганна.

Гандзю́ня, ні, Гандзю́ненька, ки, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́ндзя, зі, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́ничка, ки, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́нка, ки, ж. = Ганна. Чуб. V. 1110.

Га́нна, ни, ж. Анна. Ном. № 509, 13257. Ум. Га́ля. Мет. 102. Га́лонька. Ном. № 2657. Га́лочка. Чуб. III. 127. Галю́ня. Галю́ся. Ном. № 9264. Галю́сенька. Галю́тка. Зміев. у. Галю́тонька. Чуб. V. 771. Галю́точка. Чуб. V. 772. Галиня́, Галиня́тко, Га́ндзя. Ном. № 2752. Гандзю́ня, Гандзю́ненька. Чуб. III. 320. Га́ничка. Гол. II. 710. Га́нночка. Чуб. III. 131. Ганну́ля. Чуб. V. 1201. Ганну́лька. Чуб. V. 33. Ганну́ня. ВД. Ганну́ненька. Чуб. V. 64. Ганну́сечка. Ганну́ська. Чуб. V. 388. Ганну́ся. Мет. 6. Чуб. III. 397. Гану́шка. Мил. 147. Га́нця. Гол. II. 221. Вх. Лем. 402. Ганценка. Гол. II. 81. Га́нька. ВД. Ганю́точка. Чуб. V. 767. Га́ня. Гол. II. 239. См. Аниця, Анна. Анничка, Галка, Галочка, Галька, Гальшка, Ганка.

Ганько́, ка, м. = Євген. Левч. 183.

Ганю́точка, ки, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́ня, ні, ж. Ум. отъ Ганна.

Га́па, пи, ж. Ум. отъ Гапка.

Га́пка, ки, ж. Агафія. Ном. № 6399, 14228. Ум. Га́па. Лохв. у. Черниг. у. Га́почка. Грин. III. 60. Гапу́ля. АД. I. 312. Гапу́ня. МВ. (КС. 1902. X. 154). Гапу́ся. МВ. (КС. 1902. X. 154). Ном. № 11658. Га́пця. ВД. См. Гафія.

Гапо́н, на, м. Агафонъ. Ном. № 7032. См. Агапон.

Га́почка, ки, Гапу́ля, лі, Гапу́ня, ні, Гапу́ся, сі, ж. Ум. отъ Гапка.

Гапця, ці, ж. Ум. отъ Гапка.

Гара́сик, ка, м. Ум. отъ Гарасько.

Гараси́м, ма, м. Герасимъ. Чуб III. 200. Ум. Гараси́мочко. Гол. II. 209.

Гара́сько, ка, м. = Гарасим. Ном № 13987. Ум. Гарасик. ВД.

Гафі́йка, ки, ж. Ум. отъ Гафія.

Гафія, фії, ж. = Гапка. ЕЗ. V. 199. Ум. Гафійка. ВД.

Ге́нія, нії, ж. Евгенія. Вх. Лем. 403. См. Ївга.

Геро́ній, нія, м. Іеронимъ. Вх Лем. 403.

Глі́б, ба, м. Глѣбъ. Ном. № 451.

Гнат, та, м. Игнатъ. Ном. № 5736.

Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1065 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1066 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1067 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1068 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1069 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1070 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1071 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1072 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1073 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1074 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1075 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1076 Сторінка:Грінченко. Словарь української мови (1924). Том 2.djvu/1077