Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ IX

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ IX
Міжнародне економічне і соціальне співробітництво

Стаття 55

З метою створення умов стабільності та благополуччя, необхідних для мирних і дружніх відносин між націями, заснованих на повазі принципу рівноправності та самовизначення народів, Організація Об’єднаних Націй сприяє:

 а) підвищенню рівня життя, повній зайнятості населення, умовам економічного й соціального прогресу та розвитку;

 б) розв’язанню міжнародних проблем у галузі економічній, соціальній, охорони здоров’я і подібних проблем; міжнародному співробітництву в галузі культури й освіти;

 в) загальній повазі та дотриманню прав людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови й релігії.


Стаття 56

Усі Члени Організації зобов’язуються вживати спільні й самостійні дії в співробітництві з Організацією для досягнення цілей, зазначених у статті 55. Стаття 57

1. Різні спеціалізовані установи, створені міжурядовими угодами й наділені широкою міжнародною, визначеною в їхніх установчих актах, відповідальністю в галузі економічній, соціальній, культури, освіти, охорони здоров'я та інших подібних, будуть поставлені у зв'язок з Організацією відповідно до положень статті 63.

2. Такі установи, які будуть поставлені зазначеним чином у зв'язок з Організацією, іменуються в наступних статтях «спеціалізовані установи».


Стаття 58

Організація надає рекомендації з узгодження політики й діяльності спеціалізованих установ.


Стаття 59

Організація, у разі потреби, виявляє ініціативу в тому, щоб зацікавлені держави розпочали переговори про створення будь-яких нових спеціалізованих установ, що будуть потрібні для виконання цілей, зазначених у статті 55.


Стаття 60

Відповідальність за виконання функцій Організації, зазначених у цьому Розділі, покладаеться на Генеральну Асамблею і, під керівництвом Генеральної Асамблеї, на Економічну й Соціальну Раду, якій для цієї мети надаються повноваження, зазначені в Розділі X.