Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ X

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ X
Економічна й соціальна рада

Склад

Стаття 61

1. Економічна й Соціальна Рада складається з п’ятдесяти чотирьох Членів Організації, що обираються Генеральною Асамблеєю.

2. З дотриманням положень, викладених у пункті 3, вісімнадцять членів Економічної та Соціальної Ради обираються щороку терміном на три роки. Член Ради, що вибуває, може бути переобраний негайно.

3. Під час перших виборів після збільшення числа членів Економічної та Соціальної Ради із двадцяти семи до п’ятдесяти чотирьох, на додачу до членів, що обираються замість дев’яти членів, термін повноважень яких минає наприкінці даного року, обираються двадцять сім додаткових членів. Термін повноважень дев’яти із двадцяти семи додаткових членів, обраних таким чином, минає наприкінці першого року, а термін повноважень інших дев’яти членів — наприкінці другого року, відповідно до постанови Генеральної Асамблеї. 4. Кожен член Економічної та Соціальної Ради має одного представника.


Функції та Повноваження

Стаття 62

1. Економічна й Соціальна Рада має повноваження розпочинати дослідження і готувати доповіді з міжнародних питань в галузі економічній, соціальній, культури, освіти, охорони здоров’я і подібних до питань або спонукати до цього інших, а також надавати по кожному з цих питань рекомендації Генеральній Асамблеї, Членам Організації та зацікавленим спеціалізованим установам.

2. Рада має повноваження надавати рекомендації з метою заохочення поваги і дотримання прав людини та основних свобод для всіх.

3. Рада має повноваження готувати для подання до Генеральної Асамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її компетенції.

4. Рада має повноваження скликати, відповідно до запропонованих Організацією правил, міжнародні конференції з питань, що входять до її компетенції. Стаття 63

1. Економічна й Соціальна Рада має повноваження вступати з кожною з зазначених у статті 57 установ в угоди, що визначають умови, на яких відповідні установи будуть поставлені у зв'язок з Організацією. Такі угоди підлягають затвердженню Генеральною Асамблеєю.

2. Рада має повноваження погоджувати діяльність спеціалізованих установ за допомогою консультацій з ними й рекомендацій таким установам, і за допомогою рекомендацій Генеральній Асамблеї та Членам Організації.


Стаття 64

1. Економічна й Соціальна Рада має повноваження вживати належних заходів для одержання від спеціалізованих установ регулярних доповідей. Рада має повноваження укладати угоди із Членами Організації та із спеціалізованими установами з метою одержання від них доповідей про дії, початі ними на виконання її власних рекомендацій та рекомендацій Генеральної Асамблеї з питань, що входять до її компетенції.

2. Рада має повноваження повідомляти Генеральній Асамблеї свої зауваження по цих доповідях. Стаття 65

Економічна й Соціальна Рада має повноваження представляти Раді Безпеки інформацію і, за пропозицією Ради Безпеки, зобов’язана їй допомагати.

Стаття 66

1. Економічна й Соціальна Рада здійснює такі функції, які входять до її компетенції, у зв’язку з виконанням рекомендацій Генеральної Асамблеї.

2. Рада, за схваленням Генеральної Асамблеї, має повноваження виконувати роботи на прохання Членів Організації та на прохання спеціалізованих установ.

3. Рада повинна виконувати такі інші функції, які перелічені в інших частинах цього Статуту або які можуть бути покладені на неї Генеральною Асамблеєю.

Голосування

Стаття 67

1. Кожен член Економічної та Соціальної Ради має один голос.

2. Рішення Економічної та Соціальної Ради приймаються більшістю голосів членів Ради, що є присутніми і беруть участь у голосуванні.

Процедура

Стаття 68

Економічна й Соціальна Рада створює комісії в економічній і соціальній галузях та із заохочення прав людини, а також такі інші комісії, які можуть знадобитися для виконання її функцій.

Стаття 69

Економічна й Соціальна Рада запрошує будь-якого Члена Організації брати участь без права голосу в обговоренні нею будь- якого питання, що становить особливий інтерес для даного Члена Організації.

Стаття 70

Економічна й Соціальна Рада має повноваження проводити заходи для участі без права голосу представників спеціалізованих установ в обговоренні питань у Раді або у створених нею комісіях, а також для участі представників Ради в обговоренні питань у спеціалізованих установах.

Стаття 71

Економічна й Соціальна Рада має повноваження проводити належні заходи для консультації з неурядовими організаціями, зацікавленими в питаннях, що входять до її компетенції. Такі заходи можуть бути погоджені з міжнародними організаціями, а у разі потреби з національними організаціями після консультації із зацікавленим Членом Організації.


Стаття 72

1. Економічна й Соціальна Рада встановлює свої власні правила процедури, включаючи порядок обрання свого Голови.

2. Економічна й Соціальна Рада скликається в міру потреби, у відповідності зі своїми правилами, які повинні включати положення про скликання засідань на вимогу більшості її членів.