Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ XI

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ XI
Декларація щодо несамоврядних Територій

Стаття 73

Члени Організації Об’єднаних Націй, які несуть або приймають на себе відповідальність за управління територіями, народи яких ще не досягли повного самоврядування, визнають той принцип, що інтереси населення цих територій є першорядними, і, як священний обов’язок, приймають зобов’язання максимально сприяти благополуччю населення цих територій у рамках системи міжнародного миру й безпеки, встановленої даним Статутом, і з цією метою:

 а) забезпечувати, дотримуючись належної поваги до культури зазначених народів, їх політичний, економічний і соціальний прогрес, прогрес у галузі освіти, справедливе поводження з ними й захист їх від зловживань;

 б) розвивати самоврядування, враховувати належним чином політичні прагнення цих народів і допомагати їм у прогресивному розвитку їх вільних політичних інститутів у відповідності зі специфічними обставинами, властивими кожній території та її народам, і з їхніми різними щаблями розвитку; в) зміцнювати міжнародний мир і безпеку;

г) сприяти розвитку творчих заходів, заохочувати дослідження та співробітничати один з одним і, де й коли це доречно, зі спеціалізованими міжнародними організаціями заради практичного досягнення викладених у даній статті соціальних, економічних і наукових цілей;

д) регулярно передавати Генеральному Секретареві для інформації та з таким обмеженням, яке може знадобитися з міркувань безпеки й конституційного порядку, статистичну та іншу інформацію спеціального характеру, що стосується економічних і соціальних умов, а також умов освіти на територіях, за які вони несуть відповідальність, крім тих територій, що на них поширюється дія Розділів XII та XIII.

Стаття 74

Члени Організації також погоджуються, що їхня політика відносно територій, на які поширюється дія даного Розділу, повинна бути заснована не менш, ніж відносно їх метрополій, на загальному принципі добросусідства, з належним урахуванням інтересів і благополуччя іншого світу, в соціальних та економічних справах і торгівлі.