Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ XII

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ XII
Міжнародна система опіки

Стаття 75

Організація Об’єднаних Націй створює під своїм керівництвом міжнародну систему опіки для керування тими територіями, які можуть бути включені в неї подальшими індивідуальними угодами, і для спостереження за цими територіями. Ці території іменуються далі «території під опікою».


Стаття 76

Основні завдання системи опіки, відповідно до Цілей Організації Об’єднаних Націй, викладених в статті 1 цього Статуту, полягають у тому, щоб:

 а) зміцнювати міжнародний мир і безпеку;

 б) сприяти політичному, економічному й соціальному прогресу населення територій пі д опікою, його поступу в галузі освіти і його прогресивному розвитку в напрямку до самоврядування або незалежності, як це може виявитися відповідним для специфічних умов кожної території та її народів і маючи на увазі вільно виражене бажання цих народів, і як це може бути передбачено умовами кожної угоди про опіку;  в) заохочувати дотримання прав людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови, релігії, і заохочувати визнання взаємозалежності народів світу;

 г) забезпечувати рівне відношення до Членів Організації та їхніх громадян у галузі соціальних, економічних і торговельних питань, а також рівне відношення до них у відправленні правосуддя без шкоди для досягнення вищевикладених завдань і за умови дотримання положень статті 80.

Стаття 77

1. Система опіки поширюється на такі території з нижчеперелічених категорій, які можуть бути включені до неї угодами про опіку:

 а) території, що нині перебувають під мандатом;

 б) території, які можуть бути відокремлені від ворожих держав у результаті другої світової війни;

 в) території, добровільно включені в систему опіки державами, відповідальними за їхнє управління. 2. Питання про те, які з територій перелічених вище категорій повинні бути включені в систему опіки і на яких умовах, буде предметом подальшої угоди.


Стаття 78

Система опіки не поширюється на країни, що стали Членами Організації, відносини між якими повинні ґрунтуватися на повазі принципу суверенної рівності.


Стаття 79

Умови опіки для кожної території, що підлягає включенню в систему опіки, у тому числі всі зміни й виправлення, визначаються угодами безпосередньо зацікавлених держав, включаючи країни-мандатарії, в тому випадку, якщо території перебувають під мандатом одного із Членів Організації, і затверджуються, як передбачено в статтях 83 та 85.


Стаття 80

1. За винятком випадків, які можуть бути погоджені в індивідуальних угодах про опіку, укладених відповідно до статей 77, 79 та 81, що включають кожну територію в систему опіки, і надалі до укладення таких угод, ніщо в даному Розділі не повинно тлумачитися як зміна якимось чином будь-яких прав будь-яких держав або будь-яких народів або умов існуючих міжнародних угод, учасниками яких можуть бути відповідно Члени Організації.

2. Пункт 1 даної статті не повинен тлумачитися як такий, що дає підстави для затримки або відстрочки переговорів і укладення угод про включення підмандатних та інших територій у систему опіки, як це передбачено в статті 77.

Стаття 81

Угода про опіку в кожному випадку повинна включати умови, на яких буде управлятися територія під опікою, а також визначати владу, що буде здійснювати управління територією під опікою. Така влада, далі називається керівною владою, може представляти собою одну або більше держав чи Організацію Об’єднаних Націй, як таку.

Стаття 82

У будь-якій угоді про опіку може визначатися стратегічний район або райони, які можуть включати частину або всю територію під опікою, на яку поширюється угода, без шкоди для будь-якої особливої угоди або угод, укладених на підставі статті 43.

Стаття 83

1. Усі функції Організації Об’єднаних Націй, що стосуються стратегічних районів, включаючи затвердження умов угод про опіку та їхніх змін або виправлень до них, здійснюються Радою Безпеки.

2. Основні цілі, викладені в статті 76, стосуються народу кожного зі стратегічних районів

3. Рада Безпеки, дотримуючись умови угод про опіку й без шкоди для вимог безпеки, користується допомогою Ради з Опіки для виконання тих функцій Організації Об’єднаних Націй, відповідно до системи опіки, які стосуються політичних, економічних і соціальних питань, а також питань у галузі освіти в стратегічних районах.


Стаття 84

Обов’язком керівної влади є забезпечення того, щоб територія під опікою відігравала свою роль у підтримці міжнародного миру й безпеки. Із цією метою керівна влада має повноваження використати добровільні збройні сили, засоби обслуговування та допомоги території під опікою при виконанні зобов’язань, прийнятих щодо цього керівною владою перед Радою Безпеки, а також для місцевої оборони і підтримки закону й порядку в межах території під опікою. Стаття 85

1. Функції Організації Об’єднаних Націй відносно угод про опіку для всіх районів, не віднесених до числа стратегічних, включаючи затвердження умов угод про опіку та їхніх змін або виправлень до них, здійснюються Генеральною Асамблеєю.

2. Рада з Опіки, що діє під керівництвом Генеральної Асамблеї, допомагає Генеральній Асамблеї у виконанні цих функцій.