Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ V

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ V
Рада Безпеки

Склад

Стаття 23

 1. Рада Безпеки складається з п’ятнадцяти Членів Організації. Китайська Республіка, Франція, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки. Генеральна Асамблея обирає десять інших Членів Організації як непостійних членів Ради Безпеки, приділяючи особливу та належну увагу насамперед ступеню участі Членів Організації в підтримці міжнародного миру й безпеки та у досягненні інших цілей Організації, а також справедливому географічному розподілу.

 2. Непостійні члени Ради Безпеки обираються на дворічний термін. При перших виборах непостійних членів, після збільшення Ради Безпеки з одинадцяти до п’ятнадцяти, два із чотирьох додаткових членів обираються на термін в один рік. Член Ради Безпеки, що вибуває, не підлягає негайному переобранню.  3. Кожен член Ради Безпеки має одного представника.

Функції та Повноваження

Стаття 24

 1. Для забезпечення швидких і ефективних дій Організації Об’єднаних Націй її Члени покладають на Раду Безпеки головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки та погоджуються з тим, що при виконанні обов’язків, які випливають із цієї відповідальності, Рада Безпеки діє від їхнього імені.

 2. При виконанні цих обов’язків Рада Безпеки діє відповідно до Цілей та Принципів Об’єднаних Націй. Певні повноваження, надані Раді Безпеки для виконання цих обов’язків, викладені в Розділах VI, VII, VIII та XII.

 3. Рада Безпеки подає на розгляд Генеральній Асамблеї щорічні доповіді і, в міру потреби, спеціальні доповіді.


Стаття 25

 Члени Організації погоджуються, відповідно до даного Статуту, підкорятися рішенням Ради Безпеки й виконувати їх.

Стаття 26

 З метою сприяння встановленню й підтримці міжнародного миру й безпеки з найменшим відволіканням світових людських сил і економічних ресурсів для справи озброєння, Рада Безпеки відповідає за формулювання, за допомогою Військово-Штабного Комітету, зазначеного в статті 47, планів створення системи регулювання озброєнь для подання на розгляд Членам Організації.


Голосування

Стаття 27

 1. Кожен член Ради Безпеки має один голос.

 2. Рішення Ради Безпеки з процедурних питань вважаються прийнятими, якщо за них подано голоси дев’яти членів Ради.

 3. Рішення Ради Безпеки з усіх інших питань вважаються прийнятими, якщо за них подано голоси дев’яти членів Ради, включаючи голоси, які збігаються, всіх постійних членів Ради. Причому сторона, що бере участь у конфлікті, повинна утриматися від голосування при ухваленні рішення на підставі Розділу VI та на підставі пункту З статті 52. Процедура

Стаття 28

 1. Рада Безпеки організовується таким чином, щоб вона могла функціонувати безупинно. Для цього кожен член Ради Безпеки повинен бути завжди представлений у місці перебування Організації Об’єднаних Націй.

 2. Рада Безпеки збирається на періодичні засідання, на яких кожний із його членів може за своїм бажанням бути представлений членом уряду або якимось іншим особливо призначеним представником.

 З Засідання Ради Безпеки можуть відбуватися не тільки в місці перебування Організації, але й у будь-якому іншому місці, що, на думку Ради, більше сприяє його роботі.


Стаття 29

 Рада Безпеки може засновувати такі допоміжні органи, які вона вважатиме за необхідні для виконання своїх функцій.


Стаття 30

 Рада Безпеки встановлює власні правила процедури, включаючи порядок обрання свого Голови. Стаття 31

 Будь-який Член Організації, що не є членом Ради Безпеки, може взяти участь, без права голосу, в обговоренні будь-якого питання, внесеного до Ради Безпеки, у всіх тих випадках, коли Рада Безпеки вважає, що інтереси цього Члена Організації спеціально порушені.


Стаття 32

 Будь-який Член Організації, що не є членом Ради Безпеки, або будь-яка держава, що не є Членом Організації, якщо вони є сторонами у конфлікті, який розглядається Радою Безпеки, запрошуються взяти участь, без права голосу, в обговоренні, що стосується цього конфлікту. Рада Безпеки ставить такі умови для участі держави, що не є Членом Організації, які вона вважає справедливими.