Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ VI

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ VI
Мирне Розв’язання Спорів

Стаття 33

 1. Сторони, що беруть участь у будь-якому конфлікті, продовження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити конфлікт шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звертання до регіональних органів або угод чи інших мирних засобів на власний вибір.

 2. Рада Безпеки, коли вважає за необхідне, вимагає від сторін розв’язання їхнього конфлікту за допомогою таких засобів.

Стаття 34

 Рада Безпеки має повноваження розслідувати будь-який конфлікт або будь-яку ситуацію, що може призвести до міжнародних незгод або викликати суперечності, для визначення того, чи не може продовження цього конфлікту або ситуації загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки. Стаття 35

 1. Будь-який Член Організації може довести до відома Ради Безпеки або Генеральної Асамблеї про наявність будь-якого конфліктту або ситуації, що має характер, визначений статтею 34.

 2. Держава, що не є Членом Організації, може довести до відома Ради Безпеки або Генеральної Асамблеї про будь-яку суперечку, в якій вона є стороною, якщо вона відносно цього конфлікту заздалегідь прийме на себе зобов’язання мирного розв’язання конфлікту, передбачені в цьому Статуті.

 3. Розв’язання Генеральною Асамблеєю конфліктів, про які доведено до її відома на підставі даної статті, відбувається з урахуванням положень статей 11 та 12.


Стаття 36

 1. Рада Безпеки має повноваження на будь- якій стадії конфлікту, що має характер, визначений статтею 33, або ситуації подібного характеру, рекомендувати належну процедуру або методи врегулювання.

 2. Рада Безпеки бере до уваги будь-яку процедуру для розв’язання цього конфлікту, що вже була прийнята сторонами.  3. Надаючи рекомендації на підставі даної статті, Рада Безпеки бере також до уваги, що конфлікти юридичного характеру повинні, як загальне правило, передаватися сторонами в Міжнародний Суд ві дповідно до положень Статуту Суду.


Стаття 37

 1. Якщо сторони у конфлікті, що має характер, визначений статтею 33, не розв’язують його за допомогою зазначених у цій статті засобів, вони передають її в Раду Безпеки.

 2. Якщо Рада Безпеки вважає, що продовження даного конфлікту насправді могло б загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки, вона вирішує, чи діяти їй на підставі статті 36 або рекомендувати такі умови розв’язання конфлікту, які вона вважатиме за доцільні.


Стаття 38

 Без шкоди для положень статей 33-37 Рада Безпеки має повноваження, якщо всі сторони-учасники будь-якого конфлікту про це просять, надавати сторонам рекомендації з метою мирного розв’язання цього конфлікту.