Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ XV

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розділ XV
Секретаріат

Стаття 97

Секретаріат складається з Генерального Секретаря і такого персоналу, що може знадобитися для Організації. Генеральний Секретар призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Генеральний Секретар є головною адміністративною посадовою особою Організації.


Стаття 98

Генеральний Секретар діє в цій якості на всіх засіданнях Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної та Соціальної Ради і Ради з Опіки та виконує такі інші функції, які покла- даютьсянанього цими органами. Генеральний Секретар представляє Генеральній Асамблеї щорічний звіт про роботу Організації.


Стаття 99

Генеральний Секретар має право доводити до відома Ради Безпеки будь-які питання, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного миру й безпеки.


Стаття 100

1. При виконанні своїх обов’язків Генеральний Секретар і персонал Секретаріату не повинні запитувати або одержувати вказівки від будь-якого уряду або влади, сторонньої для Організації. Вони повинні утримуватися від будь-яких дій, що могли б позначитися на їхньому становищі як міжнародних посадових осіб, відповідальних тільки перед Організацією.

2. Кожен Член Організації зобов’язується поважати суто міжнародний характер обов’язків Генерального Секретаря і персоналу Секретаріату й не намагатися чинити на них вплив при виконанні ними своїх обов’язків.


Стаття 101

1. Персонал Секретаріату призначається Генеральним Секретарем, відповідно до правил, установлених Генеральною Асамблеєю.

2. Належний персонал виділяється для постійної роботи в Економічну й Соціальну Раду, у Раду з Опіки і, в міру потреби, в інші органи Організації. Цей персонал становить частину Секретаріату.

3. При прийомі на службу й визначенні умов служби варто керуватися, головним чином, необхідністю забезпечити високий рівень працездатності, компетентності та сумлінності. Належну увагу варто приділяти важливості добору персоналу на яко мога ширшій географічній основі.