Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №1.pdf/72

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

реформаційних впливів, впровадження елементів гуманізму, раціоналізму. У цьому випадку робляться посилання на монографію Я. Ісаєвича для підтвердження власної аргументації. Але інколи деякі автори роблять надто узагальнюючі ствердження, як, наприклад, "…реформаційна ідеологія братського руху", або "…постійна боротьба з православною церковною ієрархією" братств[1], що не відповідають концепції Я. Ісаєвича.

Підсумовуючи огляд, можна зробити висновок, що в історіографії Львівського братства виділяється три великі етапи. На першому (початок XIX ст.-80-ті рр. XIX ст.) дослідники, володіючи незначним джерельним матеріалом, роблять перші спроби його опрацювання. Інколи намагання створити цілісну концепцію історії Львівського братства і братського руху випереджувало осмислення джерел. Характерна дискусія в 50-80-ті рр. XIX ст. про витоки братської організації не дала значних результатів, бо історики слабо опиралися на емпіричні факти, вдавалися до надто широких узагальнень.

На першому етапі почали розроблятися окремі теми в діяльності братства: друкарня, школа, взаємовідносини з церковною ієрархією.

З виданням джерел із архіву Львівського братства у 80-90-ті рр. XIX ст. розпочинається другий етап історіографії (80-ті рр. XIX ст. 20-ті рр. XX ст.). З'явилась ціла низка грунтовних робіт, що значно розширили як хронологічно, так і тематично рамки досліджень, вийшовши при цьому на нові межі в історично-філософському осмисленні братськогот руху. Найзначніші досягнення пов'язані з іменами істориків І. Шараневича, М. Грушевського, І. Крип'якевича, Ф. Срібного, А. Криловського.

Третій етап в історіографії починається з 20-х рр. XX ст. На жаль, значного поступу в розвитку досліджень за цей період не відбулося. Можна сказати, що лічені статті та монографії (М. Голубця, І. Свенціцького, Я. Ісаєвича), вносять незатертий, малодосліджений елемент в історіографію братства, виділяючись серед великої кількості популярних та компілятивних робіт. Поле досліджень з історії Львівського братства чекає нових методологічних концепцій, гіпотез, нових узагальнень та монографій.

  1. Філософія Відродження на Україні. — С.11, 80.