Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №2.pdf/18

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

СЯГОК СХІДНОСЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИХ КУЛЬТІВ. 17н.е. на території


акії були розміщені три перших їснанські хогорти: - Ког. Ї Флавія Ульція Їспанська тисячна рямських громадян (ракон Орхеу-Бистриці); - Ког. І Їспанська вірна благочестиви кінна п'ятисотенна (Ларгіана і Поролісс); - Ког. 1 їснанська заслужена кінна п'ятисотенна (район Августія-Брецку). (- Соб. Ї Ріаміа Мріа Нізрапогит пиїагіа сімішт дотапопип едайата; - Соб.Ї Нізрапогит ріа Неї едиіїаіа диїпрепагіа; - Со. Р Нізрапогит мсістапа едниага цміпоєпагіа.)

Перші дві когорти входили до складу залоти північно-західної частини Дакії (Расіа Рогоіїз5епі5)33, а третя знаходчлась на західних кордонах (Гасіа Іліепог)?б. Па діляниї кордону, що мала казву "(ітіс5 Ротгоїїззепої5" знаходилося 10 таборів. По інший бік лімесу жили "вільні даки" ( Діо'8 Копіап Ніщогу / Ттап5і. Бу І. Сагу. - Сатіхадре- І опдоп, 1954-1955. - Мої-їх, - Воок 77. - Рай 20. - Мої 3. (Діо Саз8, 71, 20, 3)).

Напис на ручці з Мишкова стосується, ймовірно, когорти з Ларгіани??. По-перше, ця когорта? п'ятисотенна, тоді як когорта з

35 Флавієні когорти відзначались у війнах Траяна, захопивши оди з таборіо па східній ділянці північного валу. На протилежній - західній - ліляний валу а Ларгіані знаходилась Перша Їспанська когорта, з якою пов'язуємо ручку з Машкога. В Ларгідиі знаходились пуже посужжні військові з'єднокня: одна-дві когорти і пумерус (Аа Міпапіа, Соб, Т Нізрапопили, ГУ Тигасопага, погаегиз гпійцит Отбтоєпог (СТІ., ПІ, - 6283)». Таку коицептрацію військ можна поясиити тим, що па цій лілягті валу " зпахолились найнажливіші шляхи ло сусідніх за лімесом племеті. Обидої когорти зафіксовані м дипломах від 27 лересня 159 року (СІ, ПІ, - Н.Пізрапогогті М Піната), «АР, Оірі. 0, ХУН (с) по 21 липня 164 року; ГОВЛИрІЮ, ХМИ (г.1 3; ХІХ с13у; ХХ (9).

36 Такий висновок можна зробити а того, що 22 березня Ї29 року когорта знаходилась у Бурідаєі (Південті Карпати), а ІЗ грудня 140 року вже м Аягустії СІВ, Бої, У, Х (б); Рірі.0, ХЛ (9)

37 Биндровський О.Г. До питанля,,

38 івласис, про неї йдеться в палисі СІ, МІ, 32933-П, 2723, який приводить Пач для показу ролі дунайських легіонів у військах Траяна ма сході: 7... Ргоєміо, ргаєйесіо) собіопіз! 1 РіГаміає) Нізріапає) ед(незтів) різає) ПТіфегів), «іб|шло) сійагі Іевіоліз) ХІГ С (аикбіає) рііає) Фічебз), ргаєб (есто) мехіїїавоп(агоі едикт) Моезіає іпйстогіз) єї , Расіає еміійшту зп ехредітопе Рапіісіа) (" .. . Прокулогі, префіектові) ког(ортит 1 Флізвієвої | Ісп/анської) кініхої ; ПІН) Є(ідслісів, трибіупові | вій|ськовому) легіїона | ХІ Кліавдієвого ПС) Ф(іделіс), пре. (ектові) вексиллатіон верішкиків) Ямж ньої | Мезії і Дакії, пряміуючих | з барфянську експедицію... ") Кудрявцев 0.8. Меследования по историн Балкахо-Думайских областей в лєриод Римской империй и.