Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №2.pdf/6

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Статті

Микола Бандрівський,
Олександр Бандровський

ПОЯВА ПАМ'ЯТОК СХІДНОСЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИХ КУЛЬТІВ НА ПРИДНІСТРОВСЬКОМУ ПОДІЛЛІ (I-III ст. н. е.)

В процесі вивчення стародавніх релігій, особливо цікавими є райони, де стикувалися різні традиції і культурні впливи. Межи такими районами був карпатський, який в часи Римської імперії став зоною ближньої варварської периферії. Тут існували релігії, одні з яких викристалізовувались на місцевому грунті ще з попередніх епох - латену, гальштату, (а може і давніших); інші - були принесені сюди ззовні внаслідок різних політичних, економічних та етнічних перетурбацій.

Одним з таких "відлунь" на західних землях України є поява в пізньоримський період значного числа виробів немісцевого походження, серед яких в окрему групу виділяються речі культового призначення: статуетки богів, вотивні вироби і амулети та ін. Якби ці предмети не були знайдені в досить обмеженому районі Придністровського Поділля (що вже само по собі викликає особливу увагу і заставляє шукати причини такої концентрації), то їх цілком слушно можна було б зараховувати до "випадкових знахідок", "військових трофеїв" або "імпортних виробів", як це, наприклад, зробив свого часу К. Маєвський. В. Кропоткін та ін.[1].

Розглянемо умови знаходження кожної з відомих на сьогодні речей, про які йде мова.

1. С. Могильниця, Теребовлянського повіту. Знайдено бронзову статуетку Осіріса, про відкриття якої вперше довідуємося з праці А. С. Петрушевича: "В 1871 році в селі Могильниця Теребовлянського староства у місцевого поміщика - великого любителя старовини між речами оглядав невелику бронзову статуетку, яка представляла собою зображення єгипетського ідола Осіріса, чоловіка сестри своєї

  1. Majewski K. Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich. - Wrocław, 1949; Кропоткин В. В. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э.)// Свод археологических источников. - Москва, 1970. - Д 1-27