Сторінка:Історично-географічний збірник. Том 1 (1927).djvu/118

From Вікіджерела
Jump to navigation Jump to search
Ця сторінка вичитана


Ми бачимо їх тільки 34 господарів, з загальної кількости 103 ремісників (або цехові становлять одну третину загальної кількости ремісників). Більшість-же становлять ремісники нецехові, не об'єднані, можливо й не кваліфіковані, партачі. Що-до окремих фахів ремісники цехові й нецехові поділялися так:

Ч Назва ремества Цехові Нецехові
Кількість госп. % заг. кільк. Кількість госп. % заг. кільк.
1 Шевство 8 23,5 28 40,6
2 Ткацтво 19 55,9 11 15,9
3 Кравецтво 3 8,8 13 18,8
4 Ковальство 2 6 7 10,1
5 Кушнірство 1 2,9 2 3,0
6 Котлярство 2 3,0
7 Іконопис 2 3,0
8 Ганчарство 1 1,4
9 Шаповальство 1 2,9
10 Теслярство 1 1,4
11 Лимарство 1 1,4
12 Вироблення сит 1 1,4
Разом 34 100 69 100

Як ми бачимо, цехові ремісники цілком переважають тільки між шаповалами, але оскільки ми маємо відомості тільки про одного ремісника цієї професії, то робити ті чи инші висновки тут не доводиться.

З тих-же ремісників, яких була більша кількість, цехові переважають над нецеховими тільки серед ткачів (цехових 63,3%). Певну кількість цехових ремісників иншого фаху ми бачимо також серед шевців, менше серед ковалів і кравців.

Така мала кількість цехових ремісників говорить за те, що цехи в Баришполі в 1750-х—60-х роках занепали. Але цей занепад був тимчасовий, як бувало і по инших містах Лівобережжя в певні роки за певних обставин, бо про досить інтенсивне цехове життя в Баришполі говорять документи як ранішого так і пізнішого часу. Правдоподібно, це пояснюється тим, що міське життя та самоврядування взагалі підупало в наслідок наступу старшини козацької на місто. Захоплення в підданство міщан 1752 р. не могло звичайно не відбитися на їх настроях, бажаннях, а також і внутрішньому житті міщанської громади.

Приналежність до цеху, що брав раніше активну участь у міському житті та самоврядуванні і міг дати певні вигоди та певні права своїм членам, тепер не має такого значіння. Протекторат впливової старшинської ро-