Сторінка:Історично-географічний збірник. Том 1 (1927).djvu/125

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


В зазначеній архівній справі про архітекта Квасова занотовано, що до 1757 року заготовлено більш як 5 мільйонів цегли, напиляно дощок 50 тисяч і т. инш.

„Національні“ будівлі, як у Глухові, так і в Батурині це були будинки для гетьмана, церкви двірські і міські, а потім ще різні „національные департаменты“. У Глухові будують „комедиальный домъ“, двірську церкву, дім гетьманський „о 17 покоєв“, поварню „о 6 покоєв“ і т. и., а в Батурині окрім будинків гетьманові та церков, під назвою — „національные департаменты“ будують іще й різні канцелярії, вимощують греблі, як напр. на Шовковиці, копають льохи, планують землю і т. и., що було необхідно за тодішніх обставин, щоб поновити Батурин.

За-для організації підготовчих робіт було утворено спеціяльну „Експедицію Батуринскихъ и Глуховскихъ строеній“ в середині травня м-ця року 1752. Але крім Експедиції, як до її організації, так і підчас її існування, керував роботами переважно Теплов, а також і Батуринський сотник Стожко, Гудович та управитель маєтків Розумовського Ломиковський та инші.

В перші роки з 1748 по 59-й найбільшу увагу звертали на Глухівські „строенія“. Звідсіль Теплов і „Експедиція“ й керували заготівлею матеріялів, мобілізацією робітників та підвід, то-що. Матеріял концентровано та оброблювано в Батурині, а потім перевожено його до Глухова, як напр., ліс, попилявши його на „пильной мельницѣ“, вапну, цеглу і т. и.

Але коли в липні місяці року 1756 „Главные (Глухівські) строенія окончились, а остались только небольшіе отдѣлки“ (С. № 29764), а 30/V 1759 року Розумовський наказав перевести свою столицю з Глухова до Батурина, тоді всеньку увагу було звернено на будування в Батурині. Од року 1757 вже розпочато будівельні роботи на Теплиці, а на Ганчарівці провадяться роботи ще й року 1765-го.

В ордері Розумовського з 30/V 1759 року сказано, що „Резиденція Его Яс-ти имѣетъ быть перенесена зъ Глухова в Батуринъ, для чего и строенія дому Его Яс-ти и всѣхъ национальныхъ департаментовъ произвести велѣно г-ну Теплову“. Далі в цій-таки справі зазначено, що „для работы строений необходимо потребно немалымъ числомъ разныхъ мастеровыхъ людей, пѣшихъ работниковъ и подводъ съ подводчиками“ та що тут „по чинимой въ околичности Батурина и въ дальнѣйшихъ мѣстахъ публикаціи безъ особливого наряду Генеральной К-ріи и высылки оныхъ къ той работѣ ни за какіе деньги теперь ихъ сыскать не можно“[1].

Почнімо з огляду підготовчих робіт.

Щоб з'ясувати кількість потрібної робочої сили, необхідно розглянути матеріяли потрібні для будівель та звідкіля ті матеріяли треба було добути.

Лісовий матеріял добували з лісів та пущ у Батуринській та Ново-Млинській сотнях, але здебільшого в пущах Воронізької сотні та Пере-

  1. Там-же С. № 1218, 1759 року.