Сторінка:Історично-географічний збірник. Том 1 (1927).djvu/131

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


мастерствѣ и кузнецовъ“ сказано так: „мастеровыхъ выслать немедленно на одинъ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы по окончаніи мѣсяца другими съ тѣхъ мѣстъ толикимъ числомъ работниками перемѣнено было, а ихъ всѣхъ обнадежить, что всякому за труды надлежащая по разсмотрѣнію съ опредѣлѣнной на такое строеніе особой суммы заплата произведена будетъ конечно“[1].

З кожної сотні на цей перший випадок було покладено вислати по 8 теслярів та по 2 ковалі і по 8 столярів „изъ козаковъ и подпомощниковъ, а гдѣ суть изъ свободныхъ войсковыхъ“. На роботу відправляти при „нарочныхъ приставахъ“. Кожен майстеровий повинен брати свій струмент, як напр.: свердел, долото та сокиру[2].

Того-ж-таки 1759 року в червні місяці видано другого наказа що-до терміну праці майстерових. „Мастеровы люде, какъ то плотники, столяра, кузнецы имѣютъ быть безъ перемѣны до окончания нужнѣйшихъ въ Батуринѣ строений“ (1759 23/VI)[3].

Пристави доглядали підчас роботи, щоб майстерові „къ какой роботѣ приставлены будут, то исправляли бъ“, а також, щоб „подъ прикрытіемъ оного пристава и прилежнымъ смотрѣніемъ оные люди отнюдь до присылки на перемѣну другихъ разбѣжаться не могли“[4].

Плату для робітників мають вимагати і роздавати робітникам ті самі пристави — „и тѣ приставы для будучихъ подъ ихъ командой работниковъ и подводчиковъ требовать имѣютъ тамъ же въ Батуринѣ заплати, отъ кого оная производима будетъ, для раздачи онымъ людямъ“[5].

Не зважаючи на такі попередження та пильний догляд, як підводи з підводчиками, так і різних рібітників висилали далеко не повним числом, а також часто малолітніх та нездатних до роботи. Окрім того, ще й з висланого числа багато робітників розбігалося з роботи без вісти, як це зазначається в одній з архівних справ.

Ось, наприклад, одна з зведених таблиць про стан виконання наряду постачання робочої сили в серпні 1759 року.

Звание полку Черниговского сотень Подводчики Пѣшіе работники Плотники
Въ недосилкѣ Въ бѣгахъ Въ отпускѣ Малолѣтніхъ Въ недосилкѣ Въ бѣгахъ Въ отпускѣ Малолѣтніхъ Въ недосилкѣ Въ бѣгахъ Въ отпускѣ Малолѣтніхъ Неспособныхъ
Сосницкой 2 8
Волинской 1 3 2 3
Менской 2 2 1
Столенской 2 1 2 1 3
Березинской 5 1 8
Синявской 1 6 1 4 2 1
Понурницкой 1 1 1 1
1 4 2 7 9 1 5 3 13 2 5 14
  1. Спр. № 1731, 1759 р.
  2. Спр. 1731.
  3. Спр. № 1731.
  4. Там-же с. № 1731, року 1759.
  5. Там-же.