Сторінка:Історично-географічний збірник. Том 1 (1927).djvu/170

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


вили бы оть общества мѣщанскаго удостовѣреніе писменное, что оное въ общежитіе ихъ пріемлетъ и подписку поручительную с тѣм что до будущей ревизіи должны за нихъ вносомъ казенныхъ податей и общественных повинностей отвѣтствовать“… Так само „изъ Очаковской крѣпостной работы заграничныхъ выходцевъ Алексѣй Сукаленко и россійскихъ бродягъ Василій Науменко и Никита Мячилинъ объявили желаніе быть причисленными въ числѣ Александровскихъ поселянъ, которые и отправлены отъ его Дальмана для водворенія здѣсь съ даннымъ былѣтомъ въ оную градскую полицію[1].

Про тих, хто висловлював бажання оселитися на життя в Олександрівську, збирали відповідні дані. Ось одна така „ревизская сказка 1812 года декабря 14 д. Екатеринославской губерніи города Александровска о пожелавшемъ причислится въ Александровскіе мѣщани иностранцѣ Андрее Франчишнѣ Джанинѣ… Корсиканскій уроженецъ — 40 годъ“[2]. Зазначимо ще прохання „волоской націи Тимофѣя Васильєва сына Фашина“, в якім подано такі дані про цього захожого волоха. „От роду 32 года, родился въ Валахіи… и тамъ жилъ при отце матерѣ и въ разныхъ людей двадцать шесть лѣтъ, а назадъ тому шестой годъ вышелъ я съ волоскими отарами на таврическую степь и тамъ проживалъ въ разныхъ волоховъ при отарахъ, но будучи при бывший въ 795 году ревизіи на таврической степѣ ни въ какой родъ жизни не вписанъ, и нынѣ слышу высочайшій е. и. в. указъ“… Волоської нації виходень вирішив приписатися до міщанства м. Олександрівська. Як звичайно, в тім, що Фашин виплачуватиме як слід усі збори, дали „поручительную подписку“ місцеві люди і Фашина зачислено до міщанства „яко прописного по ревизіи“ на 1800 р. Зазначимо ще справу „поселянина казенного селенія Вознесенского Павлоградского уѣзда Емельяна Попудка“, який бажав записатися до міщанства і дав, як звичайно, „поручительную подписку в платежѣ какъ по селянскому такъ и по мѣщанскому званиямъ податей (арк. 1425, 1800 р.)“. Занотуємо ще тут „Вѣдомость учиненная въ Александровской ратушѣ о записавшихся въ купечество и мѣщанство изъ казенныхъ поселянъ со времени состояния высочайшего манифеста о учиненіи пятой ревизіи то есть съ 23 июня 1794 по нынѣ настоящій 1804 годъ“, де маємо на 4-тім місці „Черниговской губерніи города Ромна козакъ Павелъ Кривошея“ (арк. 1415), на 9-тім місці „Курской губерніи города Обояни однодворець Сергей Гутровъ“ (решта з Катеринославської губерні сел. Вознесенського, Волоського, слоб. Павлівки, слоб. Сукачівки).

Як бачимо, в справі запису до міщанства велику вагу мали „поручительныя подписки“, що гарантували своєчасну виплату податків. Це було важливо, щоб забезпечити „городовую ратушу“ від збільшення недоплат, які так важко лягали на міські органи та викликали спеціяльні заходи боротьби з ними.

  1. Арк. 260, 360.
  2. Арк. 3855.