Сторінка:Історично-географічний збірник. Том 3 (1929).djvu/210

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


Отже з 1926 року до 1929 р. Полтавська округа складається з таких районів (21—7):

Баляснівськйй, Білоцерківський, В.-Бучківський, Грунський, Диканський, Зачепилівський, Зіньківський, Карлівський, Кегичівський, Кобеляцький, Котелевський, Красноградський, М.-Перещепинський, Машівський, Нехворощанський, Н.-Сенжарівський, Опішнянський, Полтавський, Решетилівський, Чутівський, Рублівський, Руновщанський, Сахновщанський, Шишацький.

У 1929 р. зліквідовано райони: В.-Бучківський та Баляснівський (33).РЕЄСТР ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ[1]

1. Арендаренко, Записки о Полтавской губерніи.

2. Архивъ Юго-Западной Россіи.

3. Астрябъ, Старая Полтавщина и столѣтняя тяжба Марковичей со Свѣчками (Труды Полтав. Арх. Комиссіи, VIII).

4. Бучневичъ, Записки о Полтавѣ.

5. Бантышъ-Каменскій, Исторія Малороссіи.

6. Бодянскій, Памятная книжка Полтавской губ. 1865 г.

7. (Бодянскій), Реестръ Войска Запорожскаго.

8. Барсовъ, Очерки русской исторической географіи.

9. Владимірскій-Будановъ, Передвиженіе южно-русскаго населенія въ эпоху Богдана Хмельницкаго („Кіевская Старина“).

10. Грушевскій М. С., Исторія Кіевской Руси.

11. Грушевський М., Історія України-Руси,

12. Голубовскій, Исторія Сѣверской Земли.

13. Ежегодникъ Полтавскаго Губ. Земства 1895 г.

14. Журналъ экстр. эасѣданія Полтав. Уѣздн. Зем. Собранія 21—23/I 1869 г.

15. Карамзинъ, Исторія Государства Россійскаго.

16. Квашнинъ-Самаринъ, По поводу Любечскаго синодика (Чтенія Общ. Ист. и Др. Р. 1873).

17. Китицинъ, Кобелякская старина (Трудьі Полтав. Арх. Комиссіи, IV).

18. Козаченко, Історичні часи на Полтавщині (Збірн. „Полтавщина“, II).

19. Любавскій, Областное дѣленіе Литовско-русскаго государства.

20. Ляскоронскій, Исторія Переяславской земли.

21. Матеріали до опису округ У.С.Р.Р. Полтавська округа [опрацювання скану]

22. Максимовичъ, Сочиненія.

23. Отчеты Полтавской Уѣздн. Земской Управы Полтав. Уѣздн. Зем. Собранію (перша посилка на 1872 р., останні — на 1876 г.

24. Отчетъ о состояніи земской медицины въ Полтав. уѣздѣ 1897 г.

25. Отчет Полтав. Губерн. Экономсовещания на 1/X 1921 г.

26. Обзор сельского хозяйства Полтав. губ. 1923 г.

27. Падалка, Карта казацкихъ полковъ.

28. Падалка, Прошлое Полтавской территоріи.

29. Пясецкій, Полтавщина въ XVI ст. (Полтав. Епарх. Вѣдом. 1897, № 17).

30. Полтав. Кр. Істор. Архів, фонд „Полтав. Казенная Палата, ревиз. сказки“, за відпов. роки.

31. Павловскій, Полтавцы.

  1. Крім друкованого, використано ще й недрукований матеріял.