Сторінка:Історичні джерела та їх використання. Вип. 1 (1964).djvu/62

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


сургучних печаток, вміщеній в кінці книги, читаємо напис: «Печать земская воєводства Волынского». До третьої групи можна віднести печатки університету та архіву давніх актів у Києві, які ставились при впорядкуванні книг уже в стінах архіву. Крім цього, на оправах книжок є суперекслібриси.

Геральдика. Матеріалів з цієї дисципліни у актових книгах значно менше. Досі відомо два герби, збережені в актових книгах, міста Кам'янця-Подільського і князів Любомирських.

Нумізматика. Вживання в актах різних назв грошей (гроші, злоті, півгроші, червоні золоті, карбованці, копійки, шостаки, гривни, талери, талери іспанські, золоті червоні угорські і, нарешті, французькі пістолі) дає уяву про монети, які були в обігу на території Правобережної України протягом трьох століть.

Архівна справа. В актових книгах є скупі згадки про стан документів і заведення архівів. Так, можна, довідатися про те, що сталося, наприклад, з Кременецькими книгами: «поведаючи, же под час войни Пилявецкоє і Зборовскоє за наступлением казаков ребелезантов і звиолованиєм книг тот запис з книг, кгдиж і самиє тиє, яко і иншиє книги, суть одартиє і попсованиє єсть видерти»[1]. В книгах є також згадки про ревізії архівів.

Не можна не відзначити, що не всі документи в актових книгах оригінальні. Серед них є і фальсифікати. Деякі підробки настільки майстерні, що їх важко відрізнити від оригіналу. Каманін вважав, що підроблених документів тисячі. Встановити, наскільки це вірно, знайти, виявити ці підробки можна з допомогою спеціальних історичних дисциплін.

Дуже багато треба ще працювати архівістам і науковцям над актовими книжками, щоб всі скарби, які містяться в них, стали надбанням науки. Немає сумніву, що це унікальне джерело допоможе розкрити ще не одну цікаву сторінку в історії нашої країни.

Л. А. Проценко
АКТОВЫЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Резюме

Собранные в ЦГИА УССР в Киеве актовые книги за XVI — XVIII ст., статистические данные о состоянии этой коллекции в послевоенный период позволяют характеризовать актовые книги как ценный исторический источник, раскрыть понятие актовой книги, процесс делопроизводства и т. д. Актовые

  1. ЦДІА УРСР, ф. 21, кн. 1659 р., арк. 77.